Justiitsminister Urmas Reinsalu: mingit rongi pole migratsioonileppele ära läinud

 (38)
Pressikonverents noorte vagivalla teemal
Pressikonverents noorte vagivalla teemalFoto: Priit Simson

Eesti Päevaleht avaldas Urmas Paeti seisukoha pagulasleppe kohta. Urmas Reinsalu kirjutas vastulause, milles tõi välja, et Paet eitab asju, mida ta päriselt teab - lepe pole siduv, kuid loob deklaratsiooni.

"Riikide valitsused annavad mandaadi läbirääkimisteks ja enne lõplikku ühinemist langetavad otsuse. Paeti alltekst on, et justkui mingi rong on läinud. Ei ole ja Paet teab seda suurepäraselt. ÜRO valitsustevahelise konverentsi statuut ütleb, et riigid annavad nädal aega varem oma osalemisest teada. Nii on nii valitsusel ja Riigikogul hetkel piisavalt aega langetada otsus, enne läbi kaaludes, millised tagajärjed selle dokumendiga liitumisest kaasuvad." kirjutas Reinsalu.

"Euroopa Liidu ülemkogult oleme näinud strateegilisi otsuseid tulevat öistelt läbirääkimistelt, kus lepped tehakse vajadusel tundidega. Jutt, et nüüd ei saa sisuliselt arutada, on põhiproblermilt teema kõrvaleviimine: kas rahvusvaheline tavaõigus ja leppe olemus hakkavad meie iseotsustamist võrreldes kehtiva rahvusvahelise õiguskorraga piirama või mitte. Paet vastab sellele tsitaadiga ÜRO kodulehelt: lepe pole siduv. See on lihtsalt nending, et tegemist pole formaalses mõttes rahvusvahelise lepinguga. Nii ei olnud siduv ka ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, mis on rahvusvahelises õiguskorras arenenud praktika kaudu omaette õigusinstitutsiooniks. Selle leppega on seotud tõsised probleemid ja neid ei saa kuskil koridoris lihtsalt olematuks teha," lõpetas ta.