„Eesti taasiseseisvumisel läbi viidud omandireformi käigus tagastati või kompenseeriti õigusevastaselt võõrandatud vara endistele omanikele ja nende õigusjärglastele. Kuigi sellega ei soovitud kahjustada kellegi huve, siis paraku tundsid senised elanikud eluruumide tagastamisel, et nende suhtes oli see ülekohtune,“ ütles majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk.

Kollektiivse pöördumise toetajad soovivad Riigikogult seaduse kehtestamist, mis annaks võimaluse heastada omandireformi elluviimisega tekitatud ülekohus ja kahjud neile inimestele, kes jäid ilma nende kasutuses olnud korterite sooduserastamise võimalusest.

Pöördumisele on lisatud omandireformi läbiviimisel tekkinud kahju hüvitamise seaduse eelnõu projekt.

Pöördumise eesmärk on tõstatada avalikkuses küsimus omandireformi käigus tekitatud uue ülekohtu heastamise vajalikkusest. Pöördumise esitajad on seisukohal, et Euroopa Liidu liikmesriigina on Eestil kohustus austada inimõigusi, sealhulgas iga isiku koduõigust, millega omandireformis mindi vastuollu.

Istungil teevad ettekanded Helle Kalda ja Endel Ploom Eesti Üürnike Liidust, rahandusministeeriumi riigivara osakonna nõunik Uku Hänni ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Karin Sillmann ning ehitus- ja elamutalituse peaspetsialist Ülle Reidi.