Keskerakondlased tahavad riigieksami miinimumpunktide arvu taas 20-le tõsta

 (40)
Riigikogu istung
Riigikogu istungFoto: Rauno Volmar

Keskerakonna fraktsioon tahab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses parandusi teha, näiteks soovitakse taastada eksami läbimise miinimumnõue 20 punkti 100-st.

Riigikogu tänasel istungil läbis esimese lugemise Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud PGS-i muutmise seaduse eelnõu.

1. septembrist 2013 kehtima hakanud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt on riigieksam sooritatud, kui õpilane saab ühe punkti maksimaalsest tulemusest. Seaduseelnõu järgi on riigieksam sooritatud, kui saavutatud on vähemalt 20 protsenti maksimaalsest tulemusest. Nii oli see ka enne PGS-i jõustumist.

PGS-ist tulenevalt on koolipidaja ehk kohaliku omavalitsuse kohustus luua võimalused tugispetsialistide teenuse rakendamiseks. Seaduseelnõu lisab tugispetsialistide teenuse tagajaks ka riigi. Koolide tugispetsialistide hulka kuuluvad psühholoog, eripedagoog, logopeed ja sotsiaalpedagoog.

Kehtivast seadusest tulenevalt jaguneb õpetaja tööaeg õppekasvatustöö ning töölepingust, ametijuhendist ja töökorralduse reeglitest tulenevate või tööandja antud ülesannete vahel. Eelnõu järgi ei tohi vahetu õppekasvatustöö ületada 60 protsenti õpetaja tööajast. Eelnõu algataja hinnangul aitab muudatus selgemini reguleerida õpetaja töökoormust.

Seotud lood:

Eelnõu kohaselt taastatakse atesteerimine õpetajate kutseoskuste ja kvalifikatsioonitaseme hindamiseks. Seaduse muudatuse eesmärk on motiveerida ja toetada õpetaja tööalast arengut. Praegu kehtiva seaduse alusel on noorempedagoogid, pedagoogid, vanempedagoogid ja õpetaja-metoodikud sama tasemega õpetajad. Siiani õpetajatele atesteerimisel omistatud ametijärgud kehtivad nende kehtivusaja lõpuni.

Eelnõuga lisatakse õpetajate töötasu alammäärade kehtestamise juurde ka tugispetsialistid. Lisaks on eelnõu algatajal soov kehtestada uuesti klassijuhatamise tasu ning õpetaja töötasu määrata vastavalt atesteerimisel antavatele ametijärkudele.