Hanno Pevkur peaministrile: kas teete Tallinna linnapeale ettepaneku PBK-lt sisu tellimine lõpetada?

 (182)
Jüri Ratas ei suutnud küsimusele vastata
Hanno Pevkur peaministrile: kas teete Tallinna linnapeale ettepaneku PBK-lt sisu tellimine lõpetada?
KollaažEkspress Meedia

Riigikogu infotunnis tuli arutlusele ka palju kõneainet pakkuv mõjutustegevuse küsimus. Reformierakonna esimees Hanno Pevkur küsis peaministrilt otsesõnu, kas teeb Tallinna linnapeale ettepaneku PBK-st sisu ostmine lõpetada. Ratas aga leiab, et PBK-st reklaamide ja saadete tellimises ei ole midagi halba, vastupidi - läbi selle kanali jõuab info rohkemate inimesteni.

Tänases riigikogu infotunnis oli ühe päevakorrapunktina sees ka mõjutustegevuse küsimus. Reformierakonna esimees Hanno Pevkur küsis peaminister Jüri Rataselt: "Kas teie hinnangul on PBK Kremli propaganda tööriist ja sellega seoses ka julgeolekuoht Eesti riigile?"

Peaminister rõhutas info laiapõhjalise edastamise olulisust. "Ma toetan väga seda, et jõuaksime võimalikult paljude Eesti elanikeni, hoolimata sellest, mis on nende kodune keel, läbi meediaruumi, mis näiteks on ETV+ või Raadio 4. Sinna panustamine, nende ülesehitamine ja arendamine on igal juhul õige ja vajalik," selgitas Ratas ja tõi näiteks viimase Kaitseministeeriumi poolt tellitud uuringu, kust selgus, et lõhe Eesti võimuorganite ja muukeelse elanikkonna vahel hakkab tasapisi kaduma ning viimaste usaldusväärsus võimu- ja kaitseorganite vastu on tõusuteel.

Seotud lood:

"Võib julgelt öelda, et tänaseks ei erine näiteks eestlaste ja muust rahvusest Eesti elanike usaldus päästeteenistuse ja politsei vastu üle 10 protsendi," sõnas peaminister. "Ma arvan, et viia Eestis elavate inimesteni infot algallikatest võimalikult konkreetselt ja selgelt, on ääretult oluline ja vajalik," lisas ta.

Peaministri vastuse peale viitas riigikogu Refomierakonna fraktsiooni liige Urmas Kruuse teisipäeval ajalehes Stolitsa ilmunud artiklile, kus Lasnamäe linnaosa vanem arvab, et valitsus võiks välja andma hakata omaenda ajalehte, kus oleks esindatud info valitsuse edusammude ja arengute kohta.

Riik kavatseb rohkem panustada strateegilisele kommunikatsioonile

Strateegilise kommunikatsiooni ehk stratkomi tagamise eelarve riigikantseleis kasvab tänavu hüppeliselt: varasemalt 60 000 eurolt 800 000 eurole aastas ehk 13,3 korda, kirjutas täna ajaleht Postimees.

"Kui lugesin täna uudist, et Lasnamäe linnaosa valitsuse vanem ütleb, et peaks looma riigiajalehe ja see ühtib samal ajal uudisega, et riik kavatseb laiendada strateegilist kommunikatsiooni, siis ma küsiks päris tõsiselt: kas me riigi strateegilises kommunikatsioonis hakkame tegelema Keskerakonna propagandaga või sellega, et vähendada erinevaid mõjutuskanaleid, mis meie adressaadil ja meie vastu on suunatud?" küsis Kruuse Rataselt.

Kruuse riigiajalehe loomise ettepanekut puudutavale küsimusele vastas Ratas kindlameelselt, et seda ei looda. "Teiseks, järjest rohkem hakkab mul Reformierakonnast kahju - nüüd võtate järgmise relva, milleks on strateegiline kommunikatsioon, ja tulete sellega ründama tänast valitsust," märkis Ratas ja rõhutas, et strateegiline kommunikatsioon on Eesti jaoks väga oluline ja vajalik juba aastaid. "Miks siis neid asju ei ole riigis tehtud? See ei ole Jüri Ratase mõte või kellegi teise mõte, see on olnud riigi reaalne vajadus, lähtudes eeskätt meie julgeolekuaspektist ja julgeolekupoliitika aspektist," selgitas Ratas.

"Ma ei tea, kui on arvamus, et nüüd luuakse riigikantseleisse strateegiline kommunikatsioon, et hakata välja andma ajalehte, raadiot ja televisiooni ja seal esineb ainult Jüri Ratas, siis see ei ole nii," lausus peaminister.

Pevkur aga ei olnud peaministri vastusega rahul: "Kas-küsimusele on võimalik vastata ka "jah" ja "ei"," rõhutas ta. "Kas teie peaministrina, kes te ühelt poolt vastutate Eesti julgeoleku eest, teisalt juhite Keskerakonna Tallinna nõukogu ehk vastutate otseselt ka Keskerakonna Tallinna otsuste eest, teete ettepaneku Tallinna linnapeale lõpetada PBK-st saadete tellimine maksumaksja raha eest?" küsis Pevkur taas.

"Aitäh teile! Soovin teile jõudu teie erakonna juhtimisel, auväärt Hanno Pevkur! Oma erakonnaga saan hakkama ise," vastas Ratas ja möönis, et PBK-lt osteti reklaami ning sisu juba ka siis, kui Reformierakond oli valitsuses.