Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,1%, Keskerakonda 23,3% ja konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) 16,9% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad sotsid (8,4%), Isamaa (6,5%) ning Eesti 200 (5,6%).

Kuigi nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud, siis pikemaid trende vaadates on Isamaa toetus madalaimal tasemel sellel aastal läbi viidud küsitluste võrdluses.

Kokku toetab koalitsioonierakondi 46,7% ning opositsioonierakondi 42,5% vastajatest.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 18. septembrist 14. oktoobrini ning kokku küsitleti 4010 valimisealist Eesti kodanikku.

Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.