Küsitluse koondtulemuste põhjal on kõige populaarsem Reformierakonna (22,1%), teisel kohal Keskerakonna (20,3%) ning kolmandal kohal Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekiri (19,3%). Mõne Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaadi poolt hääletaks 12,4% ning Isamaa kandidaadi poolt 9,8% küsitlusele vastanud inimestest.

Praeguste koondtulemuste põhjal saaks Reformierakond (Andrus Ansip ja Urmas Paet) ja Keskerakond (Yana Toom ja Igor Gräzin) Euroopa Parlamenti kaks kohta. SDE (Marina Kaljurand) ja EKRE (Mart Helme) saaks ühe koha. Kui Eestile lisanduks Brexiti tõttu Euroopa Parlamendis veel üks koht, siis läheks see praeguse seisuga Isamaale (Riho Terras).

Kõige populaarsemad kandidaadid on Marina Kaljurand (16,2%), Andrus Ansip (10,8%) ning Yana Toom (10,3%). Kuna Marina Kaljuranna populaarsus SDE nimekirjas on ülekaalukas, tooksid ülejäänud kaheksa SDE kandidaati erakonnale praeguse seisuga juurde vaid 3,2% toetust. Üksikkandidaadina 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel 25,8% ning 2014. aastal 13,2% häältest saanud Indrek Tarand saaks praeguse seisuga vaid 0,9% häältest. Praegu on üksikkandidaatidest kõige populaarsem Raimond Kaljulaid (5,4%).

Küsitluses esitati vastajatele täielik Euroopa Parlamendi valimistel osalevate kandidaatide nimekiri ning küsiti: „Millise kandidaadi poolt annaksite oma hääle juhul, kui Euroopa Parlamenedi valimised toimuksid järgmisel pühapäeval?“ Sellisel kujul imiteerib küsitlus situatsiooni valimiskabiinis või e-hääletades.

Küsitlused viidi läbi uuringufirma Norstat Eesti AS-i poolt veebikeskonnas 12. aprillist 2. maini ning nendele vastas kokku 3000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Antud valimi korral on maksimaalne statistiline viga +/- 1,8%.