Lähtudes XIV Riigikogu liikmete avaldustest otsustas Vabariigi Valimiskomisjon oma tänasel koosolekul, et:

1) seoses Urmas Klaasi mandaadist loobumisega asub Riigikogu XIV koosseisu liikmeks Hele Everaus;

2) seoses Vladimir Arhipovi mandaadist loobumisega asub Riigikogu XIV koosseisu liikmeks Kaido Höövelson;

3) seoses Urmas Paeti mandaadist loobumisega asub Riigikogu XIV koosseisu liikmeks Erkki Keldo;

4) seoses Mihhail Kõlvarti mandaadist loobumisega asub Riigikogu XIV koosseisu liikmeks Erki Savisaar;

5) seoses Yana Toomi mandaadist loobumisega asub Riigikogu XIV koosseisu liikmeks Dmitri Dmitrijev;

6) seoses Vadim Belobrovtsevi mandaadist loobumisega asub Riigikogu XIV koosseisu liikmeks Viktor Vassiljev;

7) seoses Lauri Laatsi mandaadist loobumisega asub Riigikogu XIV koosseisu liikmeks Igor Kravtšenko;

8) seoses Vladimir Sveti mandaadist loobumisega asub Riigikogu XIV koosseisu liikmeks Tõnis Mölder;

9) seoses Tõnis Lukase mandaadist loobumisega asub Riigikogu XIV koosseisu liikmeks Mihhail Lotman.