Kõige rohkem vange oli Tartu vanglas – 934. Süüdimõistetuid oli neist 863 ja vahistatuid 71.

Viru vanglas oli vange kokku 776, süüdimõistetuid oli neist 725 ja vahistatuid 51.

Tallinna vanglas oli vange 701, neist süüdimõistetuid 463 ja vahistatuid 238.

Aastavahetuse 2017/2018 seisuga oli Eestis vanglates koos arestimajadega 100 000 inimese kohta 206 vangi. Euroopa kontekstis on sama suurusjärk vange Tšehhis (212) ja Poolas (196). Euroopa Liidu riikides on 100 000 inimese kohta keskmiselt 124 vangi.

Vangide arv on Eestis siiski aasta-aastalt langenud. Aastal 2008 näiteks oli Eesti vanglates 3656 vangi, neist 2666 süüdimõistetut ja 990 vahistatut.