„Meie ümber aset leidvad tehnoloogilised arengud loovad täiesti uusi võimalusi poliitikate kujundamiseks, kommunikeerimiseks, elluviimiseks ja hindamiseks. See nõuab järjepidevat arengut ka asekantsleritelt, kes on poliitikavaldkondade eestvedajad, koostöö edendajad ning seeläbi riigi tuleviku kujundajad,“ lausus TalTechi Ragnar Nurkse instituudi direktor Erkki Karo.

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Eve Limbach-Pirni sõnul on arenguprogrammi eesmärk värskeima rahvusvahelise teadmise jagamine, et välja töötada parimad praktikad tänapäevaste poliitikaväljakutsetega tegelemiseks ja kasutajate vajadustest lähtuvate poliitikate kujundamiseks.

„Asekantsleritel kui erinevate poliitikavaldkondade sisulistel juhtidel on kandev roll riigi poliitikate kujundamisel. Asekantslerite meeskonnas on aset leidnud mitmeid muutusi ja seetõttu on koolitusel lisaks uute teadmiste andmisele oluline roll ka ühtsete väärtuste kujundamisel ja koostöö loomisel,“ ütles Limbach-Pirn.

Koolitusprogramm algas täna ja kestab järgmise aasta märtsini. Selles osaleb ligi 40 asekantslerit.

Koolituse töötas Riigikantselei tellimusel välja ja viib läbi TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, kelle strateegiliseks partneriks on OECD Avaliku Sektori Innovatsiooni Jälgimiskeskus.

TalTechi Ragnar Nurkse instituut on Eesti ja Läänemere regiooni juhtivaid teaduskeskusi innovatsiooni ja valitsemise võtmeküsimustes. Nurkse instituudis töötab neli Eesti Vabariigi sotsiaalteaduste valdkonna riikliku teaduspreemia laureaati: Wolfgang Drechsler, Rainer Kattel, Tiina Randma-Liiv ja Ringa Raudla. Nurkse instituut on koolituspartner ka Riigikantselei Juhtimistalentide programmile.