Kaitseminister Jüri Luige sõnul on NATO-l olnud võtmeroll Euroopa julgeoleku tagamisel juba viimased 70 aastat ning transatlantiline side jääb ka tulevikus Euroopa turvalisuse nurgakiviks. „Me peame olema väga täpsed, kui me kasutame mõisteid nagu Euroopa armee, sest sellised mitmeti mõistetavad terminid võivad kahjustada transatlantilist sidet,“ ütles Luik.

Täna NATO peasekretäri osavõtul toimunud istung keskendus viimaste arengute valguses suuresti transatlantilisele koostööle. Nii istungit juhatanud Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini kui NATO peasekretär Jens Stoltenberg tõdesid, et Euroopa Liidu erinevad kaitsealased algatused peavad transatlantilist sidet tugevdama.

Kaitseminister Luik kohtus täna ka Belgia uue kaitseministri Sander Loonesega, et tänada teda eelmisel nädalal vastu võetud otsuse eest tuua järgmisel aastal Eestisse Belgia soomusmanööverüksus. Taani kaitseministri Claus Hjort Frederikseni kutsel arutati hübriidohtudega võitlemisega tõhustamist. Taani üksused teenivad Eestis selle aasta lõpuni, seejärel võtavad nende teenistuse Tapal üle belglased.

Eilsel kaitse- ja välisministrite ühisistungil kiitsid ministrid heaks ühise alalise struktureeritud koostöö PESCO 17 uut projekti, sh. Eesti juhitud mehitamata maismasüsteemide projekti. Samuti arutati Euroopa kaitsefondi, korrapärast kaitseülevaatust ja Euroopa rahurahastuga puudutavaid küsimusi.