Plaani, et Rapla vajab keskväljakut, hakati pidama 2002. aastal, kui õhiti linna keskel asunud poolelijäänud Hollivuudi hoone. Tekkinud tühimik sobis hästi väljakuks. Siiani oli selle platsi asemel vaid tühermaa. Maha sai peetud mitmeid mõttetalguid ning korraldatud konkurssegi, aga erinevatel põhjustel ideedest kaugemale ei jõutud.

2015. aastal korraldas Rapla Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga "Eesti Vabariik 100" arhitektuuriprogrammi "Hea avalik ruum" raames arhitektuurivõistluse. Võidutööks osutus arhitektuuribüroo KAVAKAVA arhitekt Siiri Vallneri töö märgusõnaga "Holly".

Ehituse kogumaksumus oli ligi 1,2 miljonit eurot, mida toetas veidi enam kui miljoni euroga EAS.

Ehitustööde käigus rekonstrueeriti osaliselt Raplat läbiv Tallinna maantee lõik ning seda ümbritsev ala muudeti atraktiivseks keskväljakuks. Plats kaeti eritasapinnaliselt betoonplaatidega ning sinna rajati lipuväljak, purskkaev, rattaparklad, mänguplatsid, istumisalad, kõrghaljastus jpm.