Lisaks Ossinovskile toetasid ülekaaluka avaliku huvi mõistet ajakirjandust puudutavas paragrahvis Isamaa liikmed Marko Pomerants ja Mart Nutt, keskerakondlased Tiit Terik ja Helmut Hallemaa ning reformierakondlased Arto Aas ja Hanno Pevkur. Erapooletuks jäi vabaerakondlane Jüri Adams, vastu ei hääletanud ükski komisjoni liige.

Pärast avalikkuses tekkinud poleemikat, kus muret ajakirjanduse võimaliku piiramise pärast väljendasid nii ajakirjanduse esindajad kui ka mitmed poliitikud, otsustas Isamaa liikmest justiitsminister, kelle esitatud eelnõu algses versioonis oli mainitud ka üksnes mõistet "avalik huvi", isikuandmete kaitse seaduse eelnõu riigikogu menetlusest tagasi võtta.

Eile aga tunnustas Ossinovski valitsuse otsust isikuandmete kaitse eelnõu tagasi võtta, sest Euroopa Liidu määruses nõutust rangem vaba ajakirjanduse piiramine oleks saatnud nii Eesti ühiskonnale kui ka välismaailmale vale signaali.

„Sotsiaaldemokraatide juhatus otsustas juba esmaspäeval, et me ei saa toetada eelnõusse Reformierakonna ettepanekul lisatud ajakirjandusvabaduse piirangut. Demokraatlikus õigusriigis ei ole see kohane,“ ütles Ossinovski.

"Ehkki justiitsminister algselt toetas sarnast ajakirjanduse piirangut, siis menetluse käigus asus valitsus seisukohale, et ajakirjanduse rangem piiramine ei ole mõistlik. Seega ei väljenda riigikogus muudetud eelnõu enam valitsuse tahet ning on hea meel, et see tagasi võeti," lisas Ossinovski.