Põhiseaduskomisjon tegi ettepaneku Reformierakonna fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 47 ja vastu 31 riigikogu liiget. Seega langes eelnõu menetlusest välja, teatas riigikogu kantselei.

Eelnõu algataja esindaja Hanno Pevkur tundis muret, et koalitsioon on parlamendis teinud ettepaneku elektroonilise hääletuse aega lühendada. „Me ei saa kuidagi nõustuda sellega, et elektroonilise hääletuse aega saaks lühendada. See ei ole küsimus sellest, kui pikk on elektroonilise hääletuse aeg, vaid selle eelnõu sõnum on selles, et Eesti e-eduloo kuvandit tahetakse rikkuda,“ ütles Pevkur.

Pevkuri sõnul annab koalitsioon eelnõuga märku, et e-hääletust ei usaldata ja jutt ühetaolisusest ei päde. „Kui on soov hääletusi ühetaolisemaks muuta, siis on võimalik ka Reformierakonna eelnõu toetada, pikendades e-hääletuse aega, ja see annab ka võimaluse e-hääletuse ja eelhääletuse aegu ühtlustada,“ lausus Pevkur.

Põhiseaduskomisjoni liikme Helmut Hallemaa sõnul tegi komisjon ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, mille poolt hääletas viis ja vastu neli komisjoni liiget. Hallemaa sõnul oli komisjonis arutelu all valimiste turvalisus ja valimiste aja ühtlustamine.

Läbirääkimistel Keskerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Mihhail Stalnuhhini sõnul on elektroonilise hääletamise turvalisuse saavutamiseks vaja teha täiendavaid katsetusi ja kindlustada, et elektrooniline hääletamine oleks salajane.

Läbirääkimistel sõna võtnud Jüri Adams märkis, et Vabaerakonna fraktsioon toetab elektroonilise hääletamise ajalise kestvuse pikendamist.

Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsioonist rõhutas, et ID-kaart on võtmeküsimus, miks paljudes riikides e-valimised ei toimi. Tema hinnangul langeb noorte osalus hääletamisel tunduvalt, kui neil ei ole võimalust e-hääletada.

Läbirääkimistel Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Henn Põlluaasa hinnangul ei ole praegu võimalik e-valimiste turvalisust tagada. Põlluaasa sõnul on turvalisuse tõendamiseks vaja tõendeid ja auditit.