Seoses Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika uue eelarveperioodiga pärast 2020. aastat on Euroopa Komisjon läbi viimas laiaulatuslikku avalikku konsultatsiooni.

„Avalikul konsultatsioonil saavad sõna sekka öelda kõik, kes põllumajanduspoliitika tulevikust hoolivad ja soovivad selle kujundamisel kaasa rääkida, seega ei sõltu ühise põllumajanduspoliitika läbirääkimiste tulemus üksnes poliitikutest ja ametnikest. Kuivõrd avalik konsultatsioon on erinevate reformide puhul avalöögiks, mille käigus antakse hinnang senisele poliitikale ja kogutakse ettepanekuid selle muutmiseks ning selle tulemuste põhjal esitatakse ettepanekud uue perioodi poliitikaks, siis on väga oluline juba praeguses etapis aktiivselt kaasa rääkida,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Väga oluline on kaasata sotsiaalpartnereid ühise põllumajanduspoliitika aruteludesse. Täna kogutavaid ettepanekuid saame kasutada Eesti seisukohtade kujundamisel, mida hiljem Euroopasse kaasa võtta.”

Maaeluministeeriumi asekantslerid Marko Gorban ja Toomas Kevvai annavad arutelupäeval ülevaate ühise põllumajanduspoliitika senise arengu etappidest ja tulevikuperspektiividest. Sõna saavad põllumajandussektori, maaettevõtlus- ja keskkonnaorganisatsioonide, kohaliku algatuse organisatsioonide ja teadlaste esindajad. Lisaks on kavas arutelud töögruppides neljal teemal – tark põllumajandus, kohanemisvõimeline põllumajandus, keskkonnahoidlik põllumajandus ja elav maamajandus. Arutelupäeva avab maaeluminister Tarmo Tamm ja päeva juhib Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti.

Euroopa Komisjon kuulutas veebruari alguses välja EL ühise põllumajanduspoliitika tuleviku teemal avaliku konsultatsiooni, mille raames oodatakse kõiki oma arvamust avaldama kuni 2. maini. Avaliku konsultatsiooni küsimustikku saab täita eesti keeles Euroopa Komisjoni kodulehel.