Hanso rõhutas, et regionaalne julgeolek Lähis-Idas omab arvestatavat mõju praktiliselt kõigile globaalsetele julgeolekuarengutele. „See on regioon, kus piirkonna riikide kõrval põrkuvad ka mitmete suurriikide strateegilised huvid,“ ütles Hanso.

Hanso sõnul on rahu ja stabiilsus Lähis-Idas ülimalt oluline, selle eesmärgi saavutamine on ebatõenäoline ilma Iisraeli-Palestiina rahuprotsessi aluseks oleva kahe riigi lahenduseta. Hanso lisas, et kahe riigi lahendust toetavad nii Eesti kui ka teised Euroopa Liidu liikmed.

Hanso meenutas, et pinged Iisraeli ja Palestiina vahel on kestnud aastakümneid ning jätkuvad ka täna. Kahe riigi staatus, mis lubaks teoreetiliselt neutraalset kooseksisteerimist, ei toimi paraku probleemideta. "Ilma mõistliku dialoogita ja vastaspoole huve arvestamata keerulisi suhteid lahenduse poole edasi viia pole võimalik," ütles ta.

Visiidi raames kohtuvad teadus- ja tehnoloogiakomitee liikmed Iisraeli parlamendi Knesseti välis- ja riigikaitsekomisjoni liikmetega ning välisministeeriumi esindajatega. Kõne all on Iisraeli sise- ja välispoliitika ja samuti räägitakse küberjulgeolekust.

Teisipäeval on delegatsioon Jordani jõe Läänekaldal asunduses, kus kohtutakse kohalike elanikega. Kõne all on regionaalne julgeolekuolukord ja selle mõju globaalsele julgeolekule. Konkreetsemalt keskendutakse Iisraeli-Palestiina suhetele. Visiidi viimasel päeval külastab delegatsioon Palestiina Omavalitsust.