Prantsusmaa on Eesti jaoks väga oluline liitlane. Me loome üheskoos turvalisust. Meie sõdurite saapad astuvad kõrvuti Malis ning varem Kesk-Aafrika Vabariigis ja Atalanta piraaditõrjemissioonil. Prantslased panustavad suures ulatuses ka järgmisel aastal meile saabuvasse NATO pataljoni,“ ütles president Kaljulaid kohtumise järgselt.

Kohtumisel arutati regiooni julgeolekuküsimusi ning toonitati Minski lepete täitmise olulisust. Riigipead arutasid kohtumisel ka Euroopa Liidu tulevikku ning ühenduse rolli maailmas ning Atlandi-ülestes suhetes. „Euroliidu ühtsuse säilitamine on oluline nii Eesti kui Prantsusmaa jaoks. Euroopa Liit on tugev siis, kui ta on ühtne ja keskendub neile olulistele küsimustele, mille täitmisega liikmesriigid üksi hakkama ei saa. On selleks siis migratsioonikriis, keskkonnaküsimused või energiajulgeolek. See, millega iga riik üksi paremini hakkama saab, peakski olema iga riigi enda korraldada,“ rääkis riigipea.
Lisaks tundis Prantsusmaa riigipea huvi Eesti edusammude vastu e-riigi arendamisel ja küberturvalisuse valdkonnas.

President Kaljulaid osales eile ka avatud valitsemise partnerluse tippkohtumisel, kus tutvustas oma sõnavõtus e-Eesti edulugu.

„Kui me aastatuhande vahetuse paiku asusime oma e-riiki looma, siis me lihtsalt ei digitaliseerinud olemasolevaid protsesse, vaid suutsime hakata hoopis teistpidi mõtlema – me asetasime protsesside keskmesse inimesed ja ettevõtted. Ilma selleta ei oleks ka sellist e-Eestit nagu täna,“ ütles president Kaljulaid.

Lisaks osales Vabariigi President ka Euroopa julgeolekule keskenduval ümarlaual Prantsusmaa Rahvusvaheliste Suhete Instituudis.