Kaks aastat tagasi jõustunud ettekirjutuse kohaselt võivad haigekassas kindlustatud patsiendid minna plaanilisele ravile teise Euroopa Liidu riiki ning taotleda pärast seda haigekassalt rahalist hüvitist.See annab ka Eesti raviasutustele võimaluse tervishoiuteenuste ekspordiks, mis tähendab et teiste riikide patsientidel on võimalik tulla Eestisse ravile.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kalle Pallingu sõnul on patsientide vaba liikumise võimaluse kasutamine jäänud väga tagasihoidlikuks peamiselt halva informeerituse, keelebarjääri ja praeguse korralduse tõttu.

„Euroopa Liidu asjade komisjon soovib lisaks kuulata erinevate osapoolte arvamusi, kas ja millised on takistused Eestis tervishoiuteenuste vabale liikuvusele nii riigisiseselt kui piiriüleselt ning millised oleksid meie võimalused tervishoiuteenuste ekspordiks,“ lisas Palling.

Avalikul istungil osalevad tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning Eesti Haiglate Liidu, Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

Eelmisel aastal esitati haigekassale 101 taotlust, millest 66 juhul kulud hüvitati ning 25 taotlust lükati tagasi. Enim saadi tervishoiuteenuseid Saksamaal, Soomes, Lätis ja Leedus. Põhiliselt oli tegu kirurgiliste teenustega.

Kell 10.30 algavat avalikku istungit Riigikogu konverentsisaalist saab jälgida SIIN.