Kantselei teatas, et metropoliit Eugeni, kodanikunimega Valeri Rešetnikov, taotles 25. jaanuaril saadetud kirjas tähtajalise elamisloa pikendamist.

Vene Föderatsiooni kodanik Rešetnikov esitas PPA-le elamisloa pikendamise taotluse, mille pikendamisest PPA keeldus. PPA teatas, et nad ei pikenda elamisluba, kuna tema tegevus on Eestile julgeolekuohuoht. Tema senine tähtajaline elamisluba aegub 6. veebruaril.

Rešetnikovil on Eestis olnud tähtajaline elamisluba kokku neli aastat. Varem on talle elamisluba antud lühendatud ajaks ehk kahel korral kaheks aastaks, viimati vahetult enne Venemaa täiemahulist agressiooni Ukrainas. Lähisugulasi tal Eestis ei ole.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) vaimulikud Enn Auksmann, Illimar Toomet ja Veiko Vihuri kirjutasid avaliku kirja siseminister Lauri Läänemetsale, kuna leiavad, et Eesti riigil ei ole pädevust kirikujuhtidele poliitilisi seisukohti ette kirjutada.

Vaimulikud leiavad, metropoliit Eugenile tehtud etteheiteid pidada saab meelevaldseteks ja üksnes poliitiliselt motiveerituteks. „Eesti Vabariigil ei ole põhiseadusest tulenevalt pädevust kirjutada kirikujuhtidele ette, milliseid poliitilisi või ühiskondlikke seisukohti nad peavad avaldama või, kui ei ole tegemist seaduses selgesti keelatud üleskutsetega, ei tohi avaldada,“ kirjutasid nad.

Samuti tõid nad välja, et metropoliit Eugenit ei süüdistata nende arvates üheski õigusrikkumises, vaid valitsuse poliitiliste seisukohtade ebapiisavas omaksvõtus ja väljendamises, lisades, et igaühel on põhiseaduslik õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele.