Ka Läti kutsus Venemaa esindaja Riia „vabastamise” saluudi pärast vaibale

 (24)
Ka Läti kutsus Venemaa esindaja Riia „vabastamise” saluudi pärast vaibale
Foto: TATJANA MAKEJEVA, REUTERS

Pärast Eestit kutsus ka Läti vaibale sealse Venemaa esindaja, ajutise asjuri Vadim Vassiljevi, et kritiseerida 13. oktoobril kavas olevat saluuti „Riia Saksa fašistlikest vägedest vabastamise 75. aastapäeva puhul”. Vassiljevile öeldi, et Läti peab seda vastuvõetamatuks ja ebasõbralikuks teoks.

„Läti mõistab kategooriliselt hukka Venemaa viimase aja katsed õigustada Stalini ja Hitleri koos toime pandud kuritegusid, sealhulgas Molotovi-Ribbentropi pakti. Eriti küüniline on Balti riikide „vabastamise” saluutide korraldamine Moskvas 80 aastat pärast selle pakti allkirjastamist,” öeldi Läti välisministeeriumist Läti Delfile.

Läti välisministeerium selgitas, et õnnitleb maailma võidu puhul natsismi üle, aga tuletab kõigile meelde, et Läti, Leedu ja Eesti jaoks toimus vabaduse ja sõltumatuse taastamine 45 aastat pärast seda, sest punaarmee tulek tähendas Nõukogude okupatsiooni taastamist.