Euroopa Parlament toetas kellakeeramise mõju hindamist ja vajaduse korral selle lõpetamist

 (125)
Euroopa Parlament toetas kellakeeramise mõju hindamist ja vajaduse korral selle lõpetamist
Foto: Ester Vaitmaa

Euroopa Parlament kutsub üles praeguse kaks korda aastas toimuva kellakeeramise põhjalikule hindamisele ja vajaduse korral reeglite muutmisele, öeldakse täna vastu võetud resolutsioonis.

Kodanikualgatused on näidanud, et avalikkus on mures kaks korda aastas toimuva kellakeeramise pärast. Arvukad uuringud ei ole andnud otsustavaid tulemusi, kuid viitavad negatiivsetele mõjudele inimeste tervisele, öeldakse resolutsioonis. Euroopa Parlament kutsub Euroopa Komisjoni andma põhjalikku hinnangut suveajakorralduse direktiivile ja vajaduse korral tegema ettepaneku selle muutmiseks.

Resolutsiooni poolt hääletas 384, selle vastu oli 153 ja erapooletuks jäi 12 Euroopa Parlamendi liiget.

Praegune suveajakorralduse direktiiv, mis jõustus 2001. aastal, kehtestab ühtse kuupäeva ja kellaaja suveajaperioodi alguseks ja lõpuks kogu Euroopa Liidus, eesmärgiga toetada siseturu efektiivset funktsioneerimist.