Euroopa lennuohutusagentuur: varjatult lendavad sõjalennukid ohustavad tsiviillennundust eriti Läänemerel

 (17)
Euroopa lennuohutusagentuur: varjatult lendavad sõjalennukid ohustavad tsiviillennundust eriti Läänemerel
Foto: Anonymous, AP

Ilma ennast identifitseerimata üle Euroopa lendavad sõjalennukid kujutavad endast suurt ohtu tsiviillennukitele, teatasid lennuohutusametnikud teisipäeval avaldatud raportis.

Euroopa Komisjon palus Euroopa lennuohutusagentuuril (EASA) asja uurida pärast viimase aja teateid kokkupõrkelähedaste olukordade kohta reisilennukite ja väljalülitatud elektrooniliste tuvastusseadmetega lennanud Vene sõjalennukite vahel, teatab Reuters.

Euroopa Komisjoni avaldatud EASA raportis leiti, et intsidendid avamere kohal, milles on osalenud tsiviil- ja „mittekoostööaltid“ sõjalennukid, eriti Läänemerel, lisandusid 2014. aastal märkimisväärselt.

„Ohuhinnangus ... järeldatakse, et oht tsiviillennundusele on suur ja see tähendab, et tuleb kasutusele võtta pehmendavad meetmed ohu vähendamiseks aktsepteeritavale tasemele,“ öeldakse raportis, milles Venemaad otseselt ei mainita.

EASA viitas ka „mittekoostööalti“ sõjalise tegevuse märkimisväärsele lisandumisele Läänemere kohal viimastel aastatel.

„Mittekoostööaltid“ lennukid on sellised lennukid, mis ei esita lennuplaani ega suhtle tsiviillennujuhtidega ning lülitavad oma transpondrid või elektroonilised tuvastusseadmed välja.

EASA teatel leidis Läänemere regioonis 2014. aastal aset 13 intsidenti, mille puhul lendasid kaks lennukit teineteisele ohtlikult lähedal, ning kolm õhupiiri rikkumist. 2013. aastal leidis aset viis ohutusintsidenti ja üks õhupiiri rikkumine.

Raporti järgi osalesid enamikus intsidentidest sõjalennukid, mis ei suhelnud ega esitanud lennuplaane. Taas ei nimetata raportis riike.

Kuigi fookus on Läänemerel, teatasid salapäraste sõjaliste lendude lisandumisest Atlandi ookeanil, Mustal merel ja Egeuse merel ka mitmed teised Euroopa Liidu liikmesriigid.

EASA kutsus valitsusi üles kooskõlastama ja avaldama nõuded oma õhujõududele, tagamaks, et relvajõud pööraksid vajalikku tähelepanu tsiviillennukitele.