Eesti ühines 23 riigi avaldusega, mis nõuab Tšetšeenia geide tapmise ja piinamise uurimist

 (67)
Eesti ühines 23 riigi avaldusega, mis nõuab Tšetšeenia geide tapmise ja piinamise uurimist
Tšetšeenia president Ramzan Kadõrov eitas 19. aprillil president Putiniga kohtudes kõiki süüdistusi.Foto: AFP

23 demokraatlikust riigist koosnev blokk tegi neljapäeval ühisavalduse, nõudes, et Venemaa alustaks uurimist seoses teadetega geimeeste kinnipidamisest ja tapmisest Tšetšeenias.

„Allakirjutanud, Võrdsete Õiguste Koalitsiooni liikmed, kutsuvad Venemaa föderaalvõime üles alustama sõltumatut ja tõsiseltvõetavat juurdlust seosest teadetega geimeeste alusetust kinnipidamisest, piinamisest ja tapmisest Tšetšeenia julgeolekuteenistuste ja teiste valitsusasutuste poolt,“ öeldakse avalduses. „Kui need teated osutuvad tõeseks, kutsume Venemaa valitsust üles astuma samme, et vabastada kõik ebaõiglaselt kinnipeetud ja võtta vastutusele kõik süüdlased. Sellised sammud vastaksid Vene valitsuse võetud rahvusvahelistele kohustustele kaitsta kõigi inimeste inimõigusi.“

Pöördumisele kirjutasid alla Albaania, Argentina, Austraalia, Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Eesti, Itaalia, Kanada, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Šveits, Tšehhi, Tšiili, Ukraina, USA, Uruguay, Uus-Meremaa ja Ühendkuningriik.

Küsitlus #118543