BLOGI: Euroopa Komisjoni president avaldas plaani pagulaste jaotamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikide vahel


BLOGI: Euroopa Komisjoni president avaldas plaani pagulaste jaotamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikide vahel
Jean-Claude JunckerFoto: Martin Bureau, AFP

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker pidas kolmapäeval, 9. septembril Euroopa Parlamendi ees kõne olukorrast liidus, milles avaldati muu hulgas uus plaan pagulaste jaotamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

Junckeri sõnul ei ole Euroopa Liit praegu heas olukorras ja pole mõtet asju ilustada. Puudu on Euroopast ja ka liidust jääb vajaka. Seda tuleb muuta kohe ja tuleb ühiselt jõud koondada.

Juncker ütles, et esimene prioriteet on pagulaskriisile lahenduse leidmine. Ta tuletas meelde, et kõik eurooplased on ühel või teisel hetkel pagulased olnud. Oluline on kaitsta neid, kes on samas olukorras, kaitsta Euroopa väärtusi.

Junckeri sõnul tuleb pagulasi Euroopas ümber asustada süstemaatiliselt. Euroopa Komisjon teeb ettepaneku lisaks varem teatavaks tehtud 40 000-le veel 120 000 pagulase kohustuslikuks ümberjaotamiseks. Kokku paigutatakse Euroopa Liidu riikidesse seega 160 000 pagulast.

Samuti teatas Juncker, et on koostatud niinimetatud turvaliste riikide nimekiri, kust üldjuhul pagulasi vastu ei võeta.

Junckeri sõnul on aeg muuta varjupaigataotluste läbivaatamise korda ning varjupaigataotlejatele peaks andma loa töötada.

Euroopa Komisjoni esimees juhtis tähelepanu vajadusele olla kliimamuutuse valdkonnas väga ambitsioonikad. "Peame tegelema järgmise võimaliku rändevoo põhjustega. On võimalik, et siia saabuvad kliimapõgenikud. On vaja tugevat ja siduvat kliimakokkulepet. EL pole kliimaküsimustes neutraalne."

Seotud lood:

Junckeri sõnul tuleb teha ka suuremaid pingutusi välispiiri kaitseks.

Juncker märkis, et piirid on pühad ja puutumatud, sellest tuleb Moskvas aru saada. "Poola ja Balti riigid on väga olulised, oleme nendega kui nad ohtu satuvad, meil on igal juhul kohustus neid kaitsta," sõnas ta.