Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper valiti võrdõigusorganite võrgustiku juhatusse

 (63)
Mari-Liis Sepper
Mari-Liis SepperFoto: Hendrik Osula

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper valiti Brüsselis toimunud aastakoosolekul võrdõigusorganite võrgustiku Equinet juhatuse liikmeks.

Equineti (European Network of Equality Bodies) võrgustik koondab 31 Euroopa riigi ametiasutusi, mille ülesanne on kaitsta inimesi diskrimineerimise eest nende vanuse, soo, rahvuse, rassi, usu, puude või seksuaalse sättumuse tõttu.

„See on platvorm, kus arutatakse võrdõigusorganite pikemaid tegevusplaane, uuemaid arenguid, samuti poliitilist ja majanduslikku konteksti, milles tegutsetakse,“ sõnas Mari-Liis Sepper.

„Equineti juhatusse kuulumine on Eestile oluline, sest see annab võimaluse rääkida kaasa üle-euroopalise võrgustiku töös ja tuua sisse Eesti perspektiivi. Eriti võttes arvesse, et Eestis on üks Euroopa väiksemaid võrdõigusorganeid ning seega võimalused täita ülesandeid palju piiratumad,“ ütles Sepper.

Equinet loodi 2007. aastal ja praeguse seisuga kuulub võrgustikku 41 eri riikide organisatsiooni, Eesti võrdõigusvoliniku kantselei sai Equineti liikmeks 2008. aastal.