Valitsus toetab Hispaania pankade abistamise plaani

 (108)
Valitsus toetab euroala stabiilsusmehhanismidest finantsabi andmist Hispaania pankadele
Foto: Ilmar Saabas

Valitsus kiitis heaks rahandusminister Jürgen Ligi poolt esitatud Eesti seisukohad eurogrupi tuleva nädala kohtumisel. Tavapäraselt on eurogrupi kavas euroalariikide majandusolukorra arutelu, sh antakse ülevaade Kreeka finantsabi programmi täitmisest, arutatakse finantsabi Hispaaniale ja viimaseid arenguid Küprosel ja Portugalis.

Valitsus toetab euroala stabiilsusmehhanismidest finantsabi andmist Hispaania pangandussektori päästmiseks. Hispaaniale abi andmise otsus on euroala finantsstabiilsuse tagamise huvides, mida toetab valitsuse Euroopa Liidu poliitika aastateks 2011-2015.

Finantsabiprogrammi aluseks on vastastikuse mõistmise memorandum koos rangete tingimustega. Finantsabi saajaks oleks Hispaania valitsus, kes allkirjastaks vastastikuse mõistmise memorandumi, milles saaks olema pangandus-spetsiifilised tingimused. Samuti peab Hispaania jätkama ülemäärasest eelarvepuudujäägi menetlusest väljumise kava elluviimist ja täitma makrotasakaalustamatuse kõrvaldamiseks antavad soovitused.

11.juunil toimunud erakorralisel Eurogrupi telefonikonverentsil arutati finantsabi andmist Hispaaniale. Konverentsi tulemusena lepiti kokku, et kui Hispaania esitab ametliku abipalve, siis on euroala riigid valmis andma Hispaania pankade rekapitaliseerimiseks kuni 100 miljardit eurot.