Valitsus kiitis heaks Eesti EL Nõukogu eesistumise programmi

 (2)
BELGIUM-EU-VOTE
Foto on illustratiivneFoto: GEORGES GOBET, AFP

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise programmi, mis hõlmab Eestile kui eesistujale tähtsamaid teemasid järgmise poole aasta jooksul. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine algab 1. juulil.

"Eesti on eesistumiseks valmis. Oleme valmis juhtima 28 riigiga liitu, mis on koduks enam kui 500-le miljonile inimesele. Täna kinnitatud programm peegeldab meie soovi hoida Euroopa Liitu ühtsena, tugeva ja tulevikku vaatavana. Ühtsus tähendab toetust Euroopa ideedele, põhimõtetele ja eesmärkidele, aga ka seda, et keegi ei tunne end kõrvale- või mahajäetuna," ütles peaminister Ratas.

Eesti Euroopa Liidu nõukogu programm koosneb neljast prioriteetsest valdkonnast: avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa, turvaline ja kaitstud Euroopa, digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine ning kaasav ja kestlik Euroopa.

Esiteks leiab Eesti, et Euroopa majanduse elavdamist ja töökohtade loomist toetab atraktiivne ettevõtluskeskkond ning toimiv kaubanduspartnerlus. Avatud ja uuendusmeelne majandus tugineb lihtsatele võimalustele tegeleda ettevõtlusega ja võimalikult väikesele bürokraatiale. Majanduskasvu toetamiseks ja töökohtade loomiseks on vaja ära kasutada ühtse turu potentsiaal. Samuti tuleb toetada tippteadust, et Euroopa majandus oleks avatud innovatsioonile ja uutele tehnoloogiatele. Tarbijale kindla ja taskukohase energia tagamiseks on vajalik EL energiasüsteemide ja turgude ühendamine.

Seotud lood:

Teiseks väärtustab Eesti eesistujana Euroopa turvalisust ja kaitstust. Sisepiirideta Euroopa eeldab ühiseid lahendusi turvalisus-, välispiiri-, rände- ja varjupaigapoliitikas. Turvalisus toetub paljuski nüüdisaegsetele IT-lahendustele ja andmebaasidele, tihedamale piiriülesele koostööle. Eesti pingutab oma eesistumise ajal, et tugevdada Euroopa välispiiride valvet, ning soovib kaasa aidata julgeoleku, rahu ja stabiilsuse tagamisele ELi lähemas ja kaugemas naabruses.

Kolmandaks peab Eesti oluliseks digitaalse ühiskonna arengut, mille eelduseks on andmete vaba liikumine. Kiire, kvaliteetne ja kättesaadav internetiühendus on targa andmetepõhise majanduse alustalaks. EL on andmetepõhise majanduse kujundamise algusjärgus. Eesistujana rõhutab Eesti, et digiühiskonda tuleb arendada kõikides eluvaldkondades.

Neljandaks on Eestile kui eesistujale tähtis kaasava Euroopa eest seismine, kus igale inimesele on tagatud võrdsed võimalused. See tähendab nii töö ja pereelu tasakaalu toetamist, noorte võimaluste avardamist, vabatahtliku tegevuse laiendamist. Eestile on oluline puhtama elukeskkonna eest seismine, mida aitab tagada keskkonnahoidlik majandus ja kliimaleppe elluviimine.

Eesti eesistumise programmiga saab tutvuda siin.

Eesti eesistumise poliitilise kalendriga saab tutvuda siin.