Savisaar keskerakondlastelt saadikupuutumatuse äravõtmisest: usun, et kõik lõpeb veel hästi

 (31)
keskerakonna valimispidu
Foto: Andres Putting

Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees Edgar Savisaar arvab, et menetlused tema erakonnakaaslaste Priit Toobali, Lauri Laasi ja Urbo Vaarmanni üle lõpevad veel hästi.

Linnapea ütles tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil, et Eesti puhul on tegemist ikkagi õigusriigiga, mis toimetab Euroopa õigusruumis ja seega lõpeb menetlus keskerakondlastest saadikute üle Savisaare arvates "hästi".

Savisaarele sekundeeris ka abilinnapea Arvo Sarapuu, kelle sõnul on ta saadikuna istunud riigikogu saalis mitmel korral, kui on tahetud mõnelt riigikogulaselt puutumatus ära võtta. Enamikul juhtudel on needsamad saadikud ise palunud puutumatus ära võtta, sest siis saavad nad end kohtus kaitsma hakata, ütles Sarapuu.

Riigi peaprokurör Norman Aas esitas täna õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek anda nõusolek keskerakondlastelt Priit Toobalilt ja Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja nende suhtes süüdistusakti koostamiseks. Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks nõusoleku andmise taotluse esitas riigi peaprokurör õiguskantslerile juba 21. veebruaril.

Riigiprokuratuur soovib esitada riigikogu liikmetele Priit Toobalile ja Lauri Laasile süüdistuse eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises. Nimelt kallutasid Laasi ja Toobal süüdistuse kohaselt Ivor Onksioni ebaseaduslikult sisenema Hannes Rummi meilikontole ja edastama neile seal olevad e-kirjad.

Seotud lood:

Lisaks soovib riigiprokuratuur esitada süüdistuse Priit Toobalile dokumendi võltsimises karistusseadustiku paragrahvi järgi selles, et ta võltsis viite Eesti Keskerakonna kassa sissetuleku orderit, mis kajastavad tegelikkuses mitte asetleidnud sularahaannetusi kokku summas 11 030,28 eurot.

Seoses Priit Toobali kui erakonna juhtivtöötaja ja pädeva esindaja tegevusega on kahtlustatav ka juriidiline isik MTÜ Eesti Keskerakond. Lisaks on antud kriminaalasjas kahtlustatav seoses ebaseadusliku sisenemisega Hannes Rummi meilikontole ning seal olevate e-kirjadega tutvumise ja edastamisega ka Ivar Onksion.

21. veebruaril esitas riigi peaprokurör õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek anda nõusolek ka riigikogu liikmelt Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks kohtumenetluse jätkamiseks. Mullu veebruaris koostas Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistusakti, millega esitati Urbo Vaarmannile süüdistus KarS §-de 210 lg 2 ja 297 lg 2 järgi ehk PRIA-lt hiigeltoetuse väljapetmises ja ametnikule pistise andmises.

Vastavalt põhiseadusele on riigikogu liige puutumatu ning teda saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.

Peaprokuröri esitatud taotlusele peaks nüüd reageerima õiguskantsler, kes saab teha riigikogule ettepaneku saadikutelt puutumatus ära võtta. See peab toimuma riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.

Kriminaalmenetluse seadustiku alusel esitab õiguskantsler riigikogule ettepaneku või tagastab taotluse riigi peaprokurörile ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest.