Riigikogu erikomisjoni homsel avalikul istungil arutatakse ERRi juhtimist ja rahastamist

 (6)
Neeme Raud ja saade Suveniir
Foto: Taavi Arus

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon peab homme hommikul avaliku istungi, kus on arutelu all Riigikontrolli aruanne „Eesti Rahvusringhäälingu juhtimine ja rahastamine“. Riigikontroll leiab, et ERR kasutab raha heaperemehelikult, kuid rahastamine peaks olema läbipaistvam.

Riigikontrolli kontrolliaruandest selgub, et Riigikontroll auditeeris, kas Eesti Rahvusringhääling on kasutanud riigieelarvest eraldatud raha eesmärgipäraselt, seaduslikult ja heaperemehelikult. Ühtlasi analüüsis Riigikontroll Eesti Rahvusringhäälingu juhtimissüsteemi, rahastamise ja aruandluse läbipaistvust ning kooskõla rahvusvaheliste juhtimis- ja rahastamisprintsiipidega ning riigi ja organisatsiooni enda strateegiliste arengueesmärkidega.

Riigikontrolli hinnangul on Eesti Rahvusringhääling olulises osas kasutanud riigieelarvest eraldatud raha eesmärgipäraselt, seaduslikult ja heaperemehelikult. Riigikontroll on aruandes märkinud, et samas tuleks suurendada rahvusringhäälingu rahastamise läbipaistvust ja seotust arengudokumentidega.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni aseesimees Andres Metsoja tõi välja, et ERR saab lisaks baasrahastusele riigieelarvest toetust veel erinevate ministeeriumide alt. „See tähendab, et ministeeriumid toetavad oma valdkonna saadete tootmist,“ ütles Metsoja. „Riigikontrolli ettepanek on seega õigustatud ning tagada tuleb suurem läbipaistvus ja et kogu riigi toetus ERRile tuleks otse riigieelarvest.“

Seotud lood:

Aseesimehe sõnul käsitleti teise olulise teemana väga suurte ja kallite spordisündmuste rahastamist nagu näiteks olümpia ja jalgpalli tiitlivõistlused. „Selleks vajalikke vahendeid ERRi baaseelarves ei ole. Rahastust küsitakse nendeks puhkudeks alati erandkorras, mida omakorda antakse katuserahadena või ühekordsete summadena,“ sõnas Metsoja. „Suursündmused tuleks arvestada baaseelarvesse selliselt, et kui iga kahe aasta tagant on olümpia, siis ühe aasta baasis on olümpia näitamiseks pool vajalikust summast.“

Riigikontrolli kontrolliaruande järgi rahastatakse Eesti Rahvusringhäälingut valdavalt riigieelarvest. Aruandes on kirjas, et 2016. aastal eraldas Riigikogu Rahvusringhäälingule 32,8 miljonit eurot, mis katab 91% rahvusringhäälingu kogukuludest.

Arutelule on kutsutud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp, Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa, kultuuriminister Indrek Saar, Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein, kultuuriministri nõunik Silver Meikar, rahandusminister Sven Sester ning Riigikontrolli esindajad.

Avalikul istungil toimub arutelu ka Riigikontrolli kontrolliaruande „Omavalitsuste tegevus nende eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmisel“ üle.

Kutsutud on Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse, justiitsminister Urmas Reinsalu ning Riigikontrolli esindajad.

Avalik istung toimub kolmapäeval, 8. juunil algusega kell 9 ja seda on võimalik jälgida veebiülekandes.