Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus: oleme tankitõrjehanget läbi viies järginud rangelt seadust

 (22)
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse avamine
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hoone TallinnasFoto: Rauno Volmar

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kinnitab, et on tankitõrjehanget läbi viies järginud rangelt seadust ja lükkas ümber hankes osalemisest loobunud relvatootja MBDA väited, nagu olnuks relvasüsteemi valimise ainsaks kriteeriumiks hind või oleks hindamisel oleva EuroSpike'i pakutava süsteemi näol tegemist kehva relvasüsteemiga.

"Rahandusministeerium otsustas mitte algatada järelevalvet pikamaa tankitõrje hanke osas, sest leidis, et järelevalvetaotluses viidatud võimalike rikkumiste puhul ei ole hankija oma tegevuses läinud vastuollu riigihangete seadusega ning järelevalvemenetluse algatamiseks puudub seetõttu alus," ütles RKIK kommunikatsioonijuht Ingrid Mühling Delfile.

Kaitseinvesteeringute keskus on Mühlingi kinnitusel tankitõrjehanget läbi viies järginud rangelt seadust, hanketingimusi ning kaitseväe esitatud nõudmisi relvasüsteemile ja rahandusministeeriumi otsus järelevalvet mitte algatada on selle kinnituseks.

"Kaitseväele hangitakse relvasüsteem, mis vastab Kaitseväe nõudmistele ning millega on võimalk edukalt võidelda kaasaegsete tankide vastu. Sama tankitõrje relvasüsteemi kasutavad ka meie NATO liitlased," märkis Mühling.

Seotud lood:

Järelevalvetaotluse esitanud relvatootja MBDA tutvus küll hanketingimustega ja võttis välja hankedokumendid, kuid otsustas hankes mitte osaleda. "Kaitseinvesteeringute keskus on korduvalt väljendanud kahetsust MBDA otsuse üle, kuna hanketingimuste järgi oleks MBDA pakkunud EuroSpike'ile konkurentsi. Kahjuks otsustas MBDA seda mitte teha," tõdes Mühling.

Praegu on käimas EuroSpike esitatud pakkumuse vastavuse kontroll hanketingimustele. See on põhjalik protsess, millega RKIK loodab lõpule jõuda märtsis. Seejärel algavad tootajaga läbirääkimised lepingu täpsete tingimuste üle, mis positiivse tulemuse korral päädivad lepingu sõlmimisega.

"Hankes mitteosalenud ettevõte on eksitavalt viidanud, et relvasüsteemi valimise ainukeseks kriteeriumiks oli hind. Hangitav tankitõrjesüsteem peab hanketingimuste järgi vastama 51 tehnilisele nõudele," rõhutas Mühling. "Need nõuded koostasid sõjalise kogemusega kaitseväe tankitõrjeeksperdid, kes teavad sõjapidamisest ja tankidest kindlasti rohkem kui MBDA-d esindav advokaat."

Eksitav on Mühlingi sõnul ka arutelu laskemoona ehk rakettide ostu üle, sest hanke objekt on relvasüsteem, mitte laskemoon LR või selle uuem versioon LR2. "Väited, et Spike on kehv relvasüsteem ja tegemist on vanarauaga on samuti eksitavad ning paljasõnalised. EuroSpike tankitõrjesüsteemi kasutab 31 riiki, neist 18 NATO ja Euroopa Liidu riiki – Saksamaa, Belgia, Hispaania, Holland, Tsehhi Vabariik, Itaalia, Rumeenia, Sloveenia, Läti, Leedu, samuti Soome. MBDA relvasüsteemi kasutab praegu ainult Prantsusmaa," märkis Mühling.

Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabiosakonna juhataja Estella Põllu ütles, et rahandusministeeriumi riigihangete järelevalve juhtis järelevalvemenetlust alustamata jättes hankija tähelepanu asjaoludele, mida tuleb arvestada hankega edasi minemisel. See aga ei tähenda, et ministeerium taunib RKIK-i korraldatud tankitõrjesüsteemi riigihanke korraldust. "Rahandusministeerium otsustas jätta alustamata järelevalvemenetluse tankitõrjesüsteemi riigihanke osas, kuna RKIK pole järelevalveteates nimetatud rikkumisi toime pannud," märkis Põllu.

5. veebruaril Rahandusministeeriumile saadetud järelevalveteates juhtis Prantsuse-Briti kaitsetööstusettevõte MBDA tähelepanu, et RKIK võib tankitõrjesüsteemi riigihankes tunnistada vastavaks tehnilisele kirjeldusele mittevastava relvasüsteemi koos raketiga LR2. Rahandusministeerium märkis vastuskirjas, et hankijal pole võimalik rääkida pakkujaga läbi raketi LR asendamiseks LR2-ga, kuna rakett LR2 ei vasta tehnilisele kirjeldusele. RKIK saab jätkata hankega vastavalt hanke alusdokumentides märgitud tingimustele.