Reformierakonna valimislubadused: õpetaja palk 2000 eurot, eestikeelne haridus kõigile ja 6-aastaselt kooli

 (315)
Reformierakonna üldkogu
Reformierakonna üldkoguFoto: Priit Simson

Eile kogunenud Reformierakonna juhatus kiitis heaks haridusvaldkonna valimisprogrammi põhilubadused.

Üleminek ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile peaks toimuma lasteaiast alates. “Tänane venekeelne kool kasvatab üles paralleelmaailmas elava venekeelse kogukonna, kellel tööturul on ees klaaslagi," ütles endine haridusminister Jürgen Ligi. Ta sõnul tuleks ümber korraldada koolivõrk ja koolitada õpetajaid.

Reformierakonna programmi järgi algaks kooliharidus Eestis kuuendast eluaastast ettevalmistusaastaga, mis ühtlustab laste valmisolekut kooliks. Selleks soovitakse ümber kujundada lasteaia viimane rühm, kus õpetatakse sotsiaalseid oskusi, lugemist, kirjutamist ja esimest võõrkeelt.

“Ettevalmistusaastal me ei sunni last koolipinki, õppimine peab käima läbi mängu ja liikumise. Eesmärgiks on pehmendada üleminekut lasteaiast kooli,” ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Kolmandaks lubab Reformierakond parandada haridustöötajate mainet ja sissetulekut. Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Liina Kersna sõnul peaks õpetajate palk jõudma vähemalt 120 protsendini Eesti keskmisest palgast. "Nelja aastaga peab õpetaja keskmine palk tõusma üle 2000 euro." ütles ta. "Lisaks palgale tuleb õpetajatele tagada ka vajalikud tugiteenused, et nad saaks ja jõuaks märgata iga lapse erilisust." Kümne aasta pärast soovis Kersna, et õpetaja palk oleks kahekordne Eesti keskmine.

Veel tõi Kaja Kallas erakonna haridusprogrammist välja haridusvabaduse suurenemise, kõrgharidusse eraraha kaasamise ja nutilahenduste parema rakendamise.