Martin Helme oma isa sõnavõtust Deutsche Welles: lause on valesti tõlgitud ja valesti tiražeeritud


"Saame ju aru, miks järjekordse väljamõeldud skandaaliga mürgel on käivitatud. Tegemist on üha raevukamaks muutuvate katsetega takistada abielu teemalise referendumi korraldamist järgmise aasta sügisel," märkis rahandusminister.
"Saame ju aru, miks järjekordse väljamõeldud skandaaliga mürgel on käivitatud. Tegemist on üha raevukamaks muutuvate katsetega takistada abielu teemalise referendumi korraldamist järgmise aasta sügisel," märkis rahandusminister. Foto: Priit Simson

Rahandusminister Martin Helme väljendas sotsiaalmeedias arvamust, et käimasolev debatt Mart Helme Deutsche Welle intervjuu ümber on vastasleeri katse homototalitarismi kehtestada. Lisaks tõi ta välja, et intervjuu on valesti tõlgitud ning et EKRE homoseksuaale taga ei kiusa.

"Opositsioon ja homototalitaristid on nikerdamas järgmist suurt skandaali, et valitsust kukutada," kirjutas Martin Helme avasõnad oma pikale Facebooki postitusele. "Eelmisest umbusaldusest ongi juba mitu nädalat möödas, ilmselt on haavad ära lakutud."

Valestimõistmine?

Rahandusminister nimetas meediamaastikul käimasolevat debatti ebasiiraks teeseldud nördimuseks ja vihapurskeks ning sõnas, et probleemiasetus põhineb valel.

Kas vähese keeleoskuse või pahatahtlikkuse tõttu on lause tõlgitud valesti ning valesti tiražeeritud.

"Antud juhul on selleks väide, nagu sooviks Mart või meie erakond Eestist inimesi välja saatma hakata. Mitte midagi taolist Mart muidugi öelnud ei ole. Mart ütles, et jooksku ringi Rootsis ja sedagi, et Rootsis suhtutakse homodesse sõbralikumalt kui Eestis," selgitas Martin Helme oma isa väljaöeldut. "Kas vähese keeleoskuse või pahatahtlikkuse tõttu on lause tõlgitud valesti ning valesti tiražeeritud."

Seotud lood:

Siinkohal on tarvilik esile tuua, et EKRE enda uudisteportaal, Uued Uudised, on kajastanud Deutsche Welle intervjuud täpipealt sama sõnastusega kui see Delfi portaalis tõlgitud on:

Vabadus lahkuda, kui soov on

Noorem Helme märkis, et võimalus Eestist minna kuskile, kus rohkem meeldib, on üks neist vabadustest, mille üle peaksime kodanikena tänulikud olema. Samaviisi tõi ta ühe säärase positiivse vabadusena välja võimaluse avaldada oma arvamust asjade, nähtuste ja inimeste kohta ilma repressioone kartmata.

Võimalus Eestist minna kuskile, kus rohkem meeldib, on üks neist vabadustest, mille üle peaksime tänulikud olema.

"Mu meelest on kiretu ja ilmne tõsisasi, et Rootsis suhtutakse homoteemasse meist liberaalsemalt, et seal on teised, homodele soodsamad seadused, võrreldes meiega. Kuidas selle reaalsuse välja ütlemine on skandaal või hukkamõistu vääriv? Me teeme ise oma seadused nii, nagu meile meeldib. Rootsi teeb ise omad seadused, nii, nagu neile meeldib. Ja Euroopas saavad inimesed liikuda ühest riigist teise vastavalt sellele, kuidas neile parem tundub," ütles Martin Helme.

Homototalitarism versus konservatiivid

Rahandusminister võttis käimasoleva arutelu kokku fraasiga, et Eestis katsutakse kehtestada homototalitarismi ning kõrvutas hetkel nähtuvat suvel USA-s toimunuga.

"Tegelikult näeme veelgi jultunumat sammu, midagi sarnast, mida nägime suvel Ameerikas BLM-i poolt. Enam ei piisa sellest, et sa oled vait, kui sulle miski ei meeldi või kui sa radikaalidega ei nõustu. Sa pead kuulutama oma truudust revolutsioonilisele ideoloogiale ja radikaalsetele sammudele. Sa tohid teatud teemadel sõna võtta ainult sõnavaraga, mille ühiskonna lammutajad on heaks kiitnud ja ette kirjutanud. Sa tohid teatud teemadel sõna võtta ainult nurga alt, mille nemad on heaks kiitnud ja ette kirjutanud," kirjutas Helme ning kinnitas, et tema partei sellega ei lepi.

Ta rõhutas, et Mart Helme väljendas parteile omaseid põhimõtteid ning et homode tagakiusamine või väljasaatmine ei kuuluvat EKRE ideoloogilisse arsenali.

"Saame ju aru, miks järjekordse väljamõeldud skandaaliga mürgel on käivitatud. Tegemist on üha raevukamaks muutuvate katsetega takistada abielu teemalise referendumi korraldamist järgmise aasta sügisel," märkis rahandusminister. "See referendum on väga põhimõtteline ühiskondliku tasakaalupunkti tagasinihutamine traditsiooniliste väärtuste kasuks ning selle normaalsuse taastamise ankurdamine kõrgeima võimukandja mandaadiga."