Kümme tuhat sinna, teine kümme tänna: riigitöötajate hiigelpreemiad jätavad suu ammuli

 (219)
Kümme tuhat sinna, teine kümme tänna: riigitöötajate hiigelpreemiad jätavad suu ammuli
Ekspress Meedia

Aprilli lõpus andis rahandusministeerium ülevaate 2017. aasta riigitöötajate palkadest ning neile makstud lisa- ja preemiatasudest. Kõige suurema lisatasu sai 2017. aastal tänane riigikontrolör Janar Holm, kellele andis haridus- ja teadusministeerium (HTM) üle 16 000 euro preemiat. Üle 10 000 euro maksti mullu Eestis lisatasusid viiele riigiteenistujale, üle 8000 euro sai preemiat 12 ametnikku.

Janar Holm töötas veel eelmise aasta alguses HTMi kantslerina, kust siirdus edasi siseministeeriumi tööala asekantsleriks. Ülevaatest selgub, et Holmile on endise tööandja poolt haridusministeeriumis makstud 16 183 eurot lisatasusid.

Küsides Holmilt aru, mille eest täpselt suur summa välja käidi, vastas ta pressiesindaja vahendusel, et pole ise enda suhtes neid otsuseid teinud ega saagi teha ning soovitas pöörduda maksimisotsuse tegija poole, kes oskaks oma kaalutlusi paremini selgitada.

Holm töötas seejuures 2017. aastal HTMis kaks ja pool kuud, lahkudes töölt 19. märtsil, 2017. aastal. Aasta algusest kuni lahkumiseni maksti talle seega koos põhipalgaga kuu kohta enam kui 10 000 eurot.

Eesistumine tõi preemiad

Teise kõige suurema lisatasu sai mullu vabariigi presidendi õigusnõunik Paloma Krõõt Tupay, mille suurus oli üle 11 000 euro. Tupay selgitas, et töötas eelmisel aastal mitmes kohas ning täitis seoses eesistumisega mitmeid ülesandeid.

Seotud lood:

"Presidendi kantselei maksis Tupayle 2756 eurot preemiat, ülejäänud on justiitsministeeriumi ettepanekul määratud igakuine lisatasu ELi eesistumisega seonduvate ülesannete täitmise eest," vahendas Tupay.

Haridusministeeriumi helde käsi

Järjekordne suur preemia ulatuses 11 434 eurot kirjutati HTMi Euroopa liidu ja rahvusvahelise koostöö nõunikule Brüsselis, Ülle Kurvitsale. Sarnaselt Tupayle tulenes tema suur preemia eesistumisega seotud ülesannetest.

"Põhiosa minu lisatasust moodustavad EL eesistumisega seotud lisatasud, mis olid riigikantselei poolt määratud ühemoodi kõigile töögruppide juhtidele - enne eesistumist kuue kuu jooksul 400 eurot kuus, eesistumise ajal 800 eurot kuus," Ta jätkas, et kokkuleppe alusel määrati see lisatasuna, mitte ei vormistatud põhipalga sisse.

Tasuvad PRIA projektid

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Andrus Rahnu sai mullu lisatasusid 10 750 euro väärtuses. Ta kommenteeris, et lisatasu oli seotud täiendavate ülesannetega projekti raames, milles PRIA osales.

Viimase üle 10 000 eurose preemia sai eelmisel aastal endine diplomaat Toomas Kahur välisministeeriumilt. Välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et Kahur sai preemia pikaajalise ja tulemusliku töö eest diplomaadina. Kahur siirdus 2017. aastal tööle Nortalisse, pärast aastatepikkust töötamist suursaadikuna Hispaanias.

Arvesse on võetud muutuvpalka, ehk ametnikule makstud tulemuspalka koos preemiatega ning lisatasu täiendavate tööülesannete eest. Muutuvpalgale lisaks maksti ametnikule veel põhipalka ning ületunnitasu.