Korruptsiooni vastu võitlemise ekspert Aive Pevkur: Tallinna linnavalitsus peaks ametnikelt nõudma võimaliku huvide konflikti deklareerimist

 (56)
Korruptsiooni vastu võitlemise ekspert Aive Pevkur: Tallinna linnavalitsus peaks ametnikelt nõudma võimaliku huvide konflikti deklareerimist
Kollaaž

Tallinna linnas viimasel ajal välja tulnud järjekordsete korruptsioonijuhtumite tagajärjel on linnapea Taavi Aas öelnud, et linnavalitsuses hakatakse välja töötama korruptsioonivastast programmi. MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikme Aive Pevkuri sõnul on selle juures oluline esmalt välja selgitada korruptsiooni põhjused ja seejärel saab hakata rakendama vastavaid meetmeid. Kõige ohtlikum on Pevkuri meelest hakata asjade vastu võitlema loosungitega.

"Need juhtumid, mis on välja tulnud, nõuaksid linnavalitsuselt väga selget analüüsi, et miks ja kust tulid sisse süsteemsed vead, kes oleks pidanud midagi teistmoodi tegema," märgib Pevkur. "Need küsimused peaksid ka kokkukutsutavas töögrupis tõstatama."

Pevkur ütleb, et korruptsiooni ohjeldamiseks on linnavalitsusel erinevaid meetmeid, mis puudutavad nii korruptsioonivastaste hoiakute kujundamist kui sisekontrolli. Ta leiab, et kõige lihtsam on kehtestada reeglid, mis korruptsiooniohu tekkimist pärsivad.

Viimaste juhtumite puhul oli Pevkuri arvates probleemi algpõhjuseks see, et huivde konfliktile ei pööratud piisavalt tähelepanu. Seetõttu leiab ta, et esimeseks kaitsemeetmeks on välja selgitada, millistel ametnikel huvide konflikt esineda võib. Selleks võiks kehtestada kindlad reeglid. "Näiteks võid nõuda, et inimesed, kes tegelevad avalikes huvides deklareeriks oma erahuvid," pakub Pevkur välja.

Seotud lood:

Teiseks on Pevkuri meelest vajalik kujundada organisatsioonikultuuri, kuid tuleb võtta arvesse, et see võtab väga kaua aega. Muutuma peab see, kuidas linna asutste töötajad varastamisesse ja altkäemaksu eest kodanikele eriteenete osutamisesse suhtuvad. "Näiteks võib töötajatel olla arusaam, et asi ei ole märkimisväärne, kuna meil on siin korruptsiooniga mõned väikesed probleemid, aga eesmärgid on suured. Sellest kasvavad aga hiljem välja suuremad probleemid," märgib ta.

Pevkur ütleb, et ajakirjanduse põhjal vaadates jääb mulje, et need inimesed, kes transpordi aktsiaseltsi juhtimise eest vastutavad, ütlevad, et nemad ei teadnud toimuvast midagi. "Samas üks endine pikaaegne bussijuht ütles, et kõik teadsid. Sellisel juhul küsiksin, miks siis midagi ei tehtud?" märgib Pevkur.

Kuna Tallinna linnavalitsuse liikmed ja ka paljud ametnikud on Keskerakonna liikmed, on ka Keskerakonna sees kõlanud kriitikat korruptsiooni suhtes. Erakonna juhatuse liige Yana Toom ütles eile Delfile, et vastu võtmisel on Keskerakonna eetikakoodeks.

Aive Pevkur leiab, et organisatsioonikultuuri muutmiseks võib sellest kasu olla. "Eetikakoodeksi puhul arvatakse, et seda hakatakse harilikult tegema, kui on tegemist väga ebaeetiliste inimestega," ütleb ta. "Tegelikult tehakse seda siis, kui nähakse vajadust kujundada mingeid ühtseid hoiakuid ja ühtseid põhimõtteid. Samas on eetikakoodeksi koostamise päästikuks tihti tõepoolest mingid probleemid, mida tuleb lahendada," märgib ta.

Pevkur ütleb, et Keskerakonna puhul oleks huvitav vaadata, kas Keskerakond loob lihtsalt üldiselt väärtusi esile tõstva või käitumist reguleeriva koodeksi. Sealjuures on Pevkuri sõnul käitumiskoodeks palju konkreetsemaid juhtnööre andev.

Tähele tuleb siiski panna, et Keskerakonda mitte kuuluvaid ametnikke see ei puuduta. "Tallinna linnavalitsuse ametnikele laieneb ametnikueetikakoodeks või töölepingulistele töötajatele korruptsioonivastane seadus," täpsustab Pevkur.

Tallinnas on opositsiooni kuuluvad volikogu liikmed väitnud, et peamine probleem on korraliku sisekontrolli puudumises. Pevkur seda otseselt kommenteerida ei taha, kuna tema valduses ei ole selle teema kohta piisavalt fakte. Pevkum märgib hoopis, et sisekontrolli olemasolu Tallinnas ja ka Tartus on pigem kiiduväärne. "Ma usun siiski, et asjad lähevad paremaks ja asjad ongi palju paremaks läinud. Ei saa öelda, et kõik ametnikud on korrumpeerunud," ütleb Pevkur lõpetuseks. "Tallinna linnavalitsuses on väga palju professionaalseid ametnikke," leiab Pevkur.