Kaitseminister Luik: välisluureameti juht rääkis mõjuagentidest Lääne-Euroopas, mitte riigikogus või valitsuses

 (97)
Jüri Luik
Jüri LuikFoto: Ilmar Saabas

Kaitseminister Jüri Luik selgitas täna riigikogus, et välisluureameti juht Mikk Marran mõtles oma USA-s peetud kõnes Venemaa mõjuagente Lääne-Euroopas. Tõlgendused, mille kohaselt sekkus Marran Eesti sisepoliitikasse, on Luige sõnul ekslikud. Talle küsimusi esitanud EKRE ja Keskerakonna poliitikuid Luik aga ei veennud.

Keskerakonda ja EKRE-sse kuuluvad arupärijad küsisid Luigelt, kas Marrani väide, et tema ametkond on tuvastanud poliitikute võrgustiku, kes on Vene mõjuagendid ja teevad seda, mida Kreml käsib, vastab tõele.

Luik vastas, Marran rääkis nii 20. juulil 2018 Aspeni julgeolekufoorumil kui ka 24. juulil Eesti Päevalehes ilmunud artiklis selgelt ja ühemõtteliselt Lääne-Euroopast, tegemata ühtegi viidet riigikogule või valitsusele.

Luige sõnul on arupärijad on asjadest valesti aru saanud. "Jutt käib esinemisest, mis toimus vestluspaneeli kujul ja mis käsitles Venemaa erinevaid agressiivseid meetodeid suhetes välismaailmaga. Lisaks sõjalistele vahenditele nimetab Mikk Marran oma kõnes ka mõjuagentide kasutamist. See on Vene riigi üks tunnustatud töömeetodeid, kus teises ühiskonnas mõjukaid isikuid kasutatakse ära vastava riigi nõrgendamiseks ja Venemaa seisukohtade pealesurumiseks," ütles Luik.

Seotud lood:

Kaitseminister selgitas, et laias laastus jagatakse mõjuagendid kolmeks. On isikud, kes saavad Vene valitsusasutustelt otseseid ülesandeid. On need, kes teevad seda majandusliku kasu või poliitilise edu nimel, aga ei saa otseseid korraldusi. Ja siis on need, keda võib nimetada kasulikeks idiootideks, kes lihtsalt korrutavad agressiivseid seisukohti, sest nad satuvad nendesse uskuma.

Luik rõhutas, et Marran esines spetsialistide ees. Marran rääkis meetoditest, ta ei nimetanud ühegi riigi ühegi poliitiku nime. Mõjutusagentide teemat leiab ajakirjadest ja ettekannetest, see pole uus.

"Arupärijad on võtnud kõnest mõned elemendid ja proovinud mõttemängu korras tuvastada, kas Eesti riigikogus ja valitsuses on Venemaa mõjuagente. Kõik need nimed ja järeldused kuuluvad arupärijatele. Ma saan aru, põhiliselt Peeter Ernitsale," ütles Luik. Ta toonitas, et kõik see on täielik spekulatsioon ja tal pole alust ega kompetentsi seda kommenteerida.

Ta täpsustas ühte Marrani kõne lõiku, kus Marran ütles: "Poliitikud, kes mõne aasta eest olid kohaliku poliitika ääremail, on nüüd parlamenti või valitsusse jõudnud". Arupärimise autor Ernits üritas selle lause toel välja selgitada võimalikke mõjuagente, otsides kohalike volikogude liikmeid, kes on jõudnud riigikokku või valitsusse. Luik ütles, et Ernits on asjadest valesti aru saanud.

Luik selgitas, et inglisekeelses originaaltekstis on kirjas mitmuses – governments and parliaments. Need inimesed ajavad seal – in those parliaments and governments, nendes parlamentides ja valitsustes – Vene agendat.

Luik selgitas, et Eesti välisluureamet ei tegele luuramisega Eestis, seega ei saa välisluureametil olla andmeid Eesti poliitikutest mõjuagentide kohta ja Marran pole seda ka kordagi väitnud. "Teie osundatud tekst ei puuduta Eestit, vaid Lääne-Euroopat, sellest on peadirektori ettekannet tervikuna lugedes võimalik ka selgelt aru saada," ütles Luik.

Vastuluurega tegeleb Eestis kaitsepolitseiamet, mis allub siseministeeriumile, sellal kui välisluureamet on kaitseministeeriumi alluvuses.

Arupärijad Luige vastustega rahule ei jäänud, mistõttu järgnes katse tekstianalüüsi toel tõestada, et Marran mõtles ikkagi Eestit. Luik lükkas oma vastustes kõik taolised tõlgendused tagasi ja kordas, et Marran mõtles Lääne-Euroopat. Kui arupärijad imestasid, kuidas saab Eesti välisluure nii võimas olla, et tuvastab asju ka Lääne-Euroopas, siis Luik kinnitas, et välisluureamet on võimekas organisatsioon, mida ei tasu alahinnata.

Kui Luik oli oma vastused lõpetanud, võtsid sõna veel Ernits, Oudekki Loone ja Mart Helme, keda Luige sõnad ei veennud ja kes leidsid endiselt, et Marrani sõnade näol oli tegemist parteipoliitilise tellimustööga poliitiliselt ebasobivate inimeste häbimärgistamiseks. Helme nõudis samuti, et peale Venemaa mõjuagentide tuleb Eestis paljastada Hiina, Ameerika ja Euroopa Komisjoni mõjuagente.