Kaitsejõudude paraadile on oodata üle tuhande kaitseväelase ja kaitseliitlase

 (18)
Kaitsejõudude paraadile on oodata üle tuhande kaitseväelase ja kaitseliitlase.
Foto: Andres Putting

Tartus 24. veebruaril kell 12 algava Eesti Vabariigi 94. aastapäeva kaitsejõudude paraadi ettevalmistused on peastaabi sõnul täies hoos.

Kaitsejõudude paraadi jaoks harjutavad oma väeosades nii jalaväelased, sideväelased, kadetid, õhutõrjujad, suurtükiväelased, kaitseliitlased, mere- ja õhuväelased kui kaitseväe orkester. Kokku rivistub 24. veebruaril Tartus üle tuhande kaitseväelase ja kaitseliitlase.

Tänavusel Eesti Vabariigi aastapäeva paraadil osalevad esimest korda nii suures ulatuses lahingutoetusüksused. Kompaniisuuruse üksusega on esindatud kaitseliidu akadeemiline malevkond. "Paraadil korporatsioonide ja seltside teklites marssivad Kaitseliidu akadeemilise malevkonna liikmed näitavad, et nende tahe ja valmisolek Eesti riigi eest võidelda on samasugune kui neil tudengitel, kes vabatahtlikuna nende samade värvide all Vabadussõtta läksid," ütles Põhja kaitseringkonna vahipataljoni tseremoniaalteenistuse ülem kapten Madis Morel

Esimest korda saab kaitsejõudude paraadil näha lahingutoetusüksusi ning logistikakeskuse ja logistikapataljoni lippe. "Kaitsevägi ei koosne ainuüksi sõjamasinatest, vaid ka lahinguteenindustoetuse sõidukitest, mis peavad tagama lahingutegevuse," selgitas kapten Morel. "Seepärast näebki paraadil 12 erinevat lahingu teenindustoetuse üksuse masinat."

Pidupäevaks valmistuvad ohvitserid, allohvitserid, sõdurid ja kaitseliitlased harjutavad muu hulgas valvelsammu, käsklust "paremale vaat", möödamarssi ning tervitustele ja õnnesoovidele vastamist. Paraadil tehnikaga liikuvate üksuste autojuhid harjutavad kolonnis sõitmist ja joondumist, sest paraadil tuleb sõita kindla piki- ja külgvahega ning jälgida piki- ja külgjoondumist.

Kaitsejõudude paraadi pearoov algab Tartus 23. veebruari õhtul kell 20.30 ja kestab umbes kella 23-ni. Üksused alustavad rivistumist paraadiks 24. veebruaril kell 11.15. Seoses paraadiga suletakse liikluseks Vabaduse puiestee, Narva maantee Võidu sillast Vene tänava ristmikuni, Riia maantee Võidu sillast sõjakoolini ning Võru tänava osa, mis külgneb sõjakooliga. Kaitsevägi loodab kodanike mõistvale suhtumisele.

Paraadil marsivad jalgsi kaitseväe ühendatud õppeasutuste kõrgema sõjakooli, staabi- ja sidepataljoni, vahipataljoni, Kuperjanovi jalaväepataljoni, Viru jalaväepataljoni ja mereväe üksused. Kaitseliit paneb välja üksuse Tartu malevast, lisaks Tartu maleva akadeemilise malevkonna. Sisekaitsejõudusid esindavad sisekaitseakadeemia kadetid.

Motoriseeritud paraadmarsil sõidab scoutspataljoni jalaväekompanii PASI-soomukitel. Suurtükiväepataljon on kohal 122-mm ja 155-mm haubitsate patareidega, õhutõrjepataljon 23-mm õhutõrjekahurite patareiga ja õhutõrjeraketisüsteemi Mistral patareiga, kaitseliitlased Võrumaa malevast 90mm tankitõrjekahuritega ning Kuperjanovi jalaväepataljon 120mm miinipildujate patareiga ja Viru jalaväepataljon tankitõrjeraketisüsteemidega Mapats ja Milan. Lisaks kaitseväe logistikakeskuse ja logistikapataljoni 12 lahingutoetussõidukit.

Eesti sünnipäevale pühendatud paraadil osalevad kaitseväe ning politsei- ja piirivalveameti orkestrid.