IRLi ministrid pole valitsuse vastu võetud tubakaseaduse muutmise eelnõuga päris nõus

 (35)

Valitsus kiitis heaks tubakaseaduse muutmise eelnõu, mis sisaldab justiitsiministeeriumi hinnangul isikute põhiõigusi riivavaid meetmeid, millele pole tehtud põhiseaduslikkuse analüüsi.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski asus alkoholi kõrval võitlusesse ka tubakatoodete vastu ning neljapäeval kiitis valitsus heaks tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega karmistatakse tubakatoodete müügipiiranguid, keelatakse riigisisene kaugmüük ning tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete väljapanek ning nende kaubamärkide esitlemine jaekaubanduse müügikohtades.

Justiitsministeerium esitas kooskõlastusringile saabunud sotsiaalministeeriumi koostatud tubakaseaduse muutmise eelnõule mitmete teiste märkuste kõrval ka seisukoha, et eelnõus peaks olema mõjude hinnang, mis seletab, miks on valitud just sellised meetmed.

Esiteks oleks justiitsministeeriumi hinnangul vaja mõjude analüüsi plaanitavate meetmete põhiseaduslikkuse hindamiseks. „Eelnõu sisaldab mitmeid meetmeid, mis riivavad oluliselt isikute põhiõigusi, kuid meetmete põhiseaduslikkust ei ole seletuskirjas analüüsitud (nt müügiedenduse keeld ettevõtlusvabadust),“ seisab justiitsministeeriumi esitatud kooskõlastuses.

Ministeerium juhtis eraldi tähelepanu tubakatoodete väljapaneku keelule, mis riivab ettevõtjate vabadust tegeleda müügiedendusega.

Seotud lood:

Justiitsministeeriumile jääb selgusetuks, miks otsustati tubakatoodete väljapanek keelustada, mitte piirata nagu rohelises raamatus huvirühmadega kokku lepiti. Ministeeriumi vastuses seisab, et rohelises raamatus välja toodud selgitused tubakatoodete piiramise kohta ja seletuskirjas esitatud selgitused väljapaneku keelustamise kohta ei erine teineteisest.

Tubakatoodete väljapaneku keelule seisavad vastu nii tubakatootjad kui kaupmehed. Ossinovski plaan tubakatooted poodides leti alla paigutada viis ligi 300 väikepoodniku protestini, kes saatsid täna valitsusele ja riigikogu liikmetele avaliku pöördumise, milles kinnitavad, et plaanitav tubakaseaduse muudatus, mis keelaks tubakatoodete väljapaneku, vähendab poodide turvalisust ning suretab maapoed välja.

Tubakapoliitika tulevikukontseptsiooni kajastavasse rohelisse raamatusse jõudis tubakatoodete piirang poodnike hinnangul mõistlikus sõnastuses. „Ministeerium presenteeris lõppkokkulepet sellisena, et väljapaneku piirang teostuks koostöös kaupmeestega läbiräägitud juhendis, mis võtaks arvesse erimastaabilise kaubanduse eripärasid ja arvestaks ka juba paljudes kauplustes tehtud eriformaadiliste muudatustega. Nüüd aga näeme, et selle kokkuleppe austamisest on loobutud,“ kirjutasid väikepoodnikud oma pöördumises.

Ka rahandusministeeriumile valmistas muret plaanitav tubakatoodete väljapaneku keeld. Ministeerium kommenteeris kooskõlastusringile saadetud eelnõud, et tubakatoodete müügikohas väljapaneku keelustamine võib mõjuda soodsalt salaturu arengule.

Sisuliselt oldi mures, kuidas tagada seda, et poes ei müüdaks maksumärkideta sigarette. „Nägime seda, et kui ühtegi meedet täiendavalt ei rakendata, siis võib suureneda n-ö salaturu osakaal, kuna sa tõesti ei näe, mis leti all on parasjagu, mida antakse välja kliendile,“ põhjendas rahandusminister Sven Sester valitsuse pressikonverentsil rahandusministeeriumi algset vastuseisu.

Ossinovski sõnul ei kinnitanud sotsiaalministeeriumi ekspertiis arvamust, et sigaretipakkide leti alla viimine suurendaks kuidagi salasigarettide müüki. „Peab tõdema, et kui on selliseid poode, kus müüakse leti alt ilma Eesti maksumärkideta sigarette, siis seda saab teha ka täna. Sinna üles kappi sa võid ju panna paar pakki seda, mis on Eesti maksumärgiga, ja siis ülejäänud kastid panna sinna alla,“ leidis Ossinovski.

Rahandusminister nõustus tubakatoodete väljapaneku keelustamisega tingimusel, et täiendava meetmena seadustatakse ettepanek, et maksu- ja tolliamet võib hakata tegema poodides kontrolloste, mis peaks Sesteri sõnul vähendama potentsiaalset salaturu osakaalu.

Tubakaseaduse muutmise eelnõu mõjude analüüs tellitakse riigikogus?

Kui rahandusministeeriumi põletavamad vastuolud said lahenduse, siis justiitsminister Urmas Reinsalu kinnitusel jäid mitmed sisulised küsimused eelnõus lahendamata, kuid selle valitsuses heaks kiitmist ta ei takistanud. “Suures plaanis on eelnõu eesmärk legitiimne ja seetõttu ma seda täna ei vetostanud,” ütles Reinsalu Delfile.

Justiitsminister avaldas lootust, et mõjude hinnang, mis on vajalik plaanitavate meetmete põhiseaduslikkuse hindamiseks, viiakse läbi riigikogus.

„Valitsuse tänasel istungil juhtisin tähelepanu ettevõtjate halduskoormuse kasvule olukorras, kus valitsuse eesmärk on nullbürokraatia kavaga halduskoormust mitte kasvatada. Viga tehti läinud suvel, kui valitsus otsustas minu eriarvamusele vaatamata väljatöötamiskavatsust mitte koostada. Kui seda tehakse ettevõtlust puudutavates asjades, siis on raske käigu pealt kõrvalt mõjusid hinnata. Loodan, et nii justiitsministeeriumi hinnang vajadusest hinnata mõjusid kui erinevate majandus kui rahvatervise huvirühmade seisukohad arutatakse riigikogus läbi ja vajadusel tellitakse riigikogu raport mõjude kohta,” sõnas Reinsalu.