Imepisike võit Eesti metsadele? Keskkonnaministeerium vähendab uuest aastast raiemahtu riigimetsades

 (7)
Vaalu pandud raidmed
Vaalu pandud raidmedFoto: Tiit Blaat

Keskkonnaminister Siim Kiisler vähendas iga-aastase uuendusraie pindala 290 hektari võrra järgmise viie aasta jooksul keskkonnaministeeriumi haldusalasse jäävas riigimetsas.

Keskkonnaministeeriumi metsade raiemahud vähenesid võrreldes eelmise perioodiga 290 hektari võrra viie aastase perioodi peale. Ehk 58 hektarit aasta kohta,“ täpsustas keskkonnaminister Siim Kiisler raiemahtude vähenemist riigimetsas.

Raiemahud teistes riigimetsades, mis kuuluvad haridus- ja teadusministeeriumi ning kaitseministeeriumi haldusalasse, jäid samaks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas ning Kaitseministeeriumi metsades jäid uuendusraie mahud võrreldes 2017. aastaga samaks.

Keskkonnaministeeriumi metsades on järgneva viie aasta optimaalne uuendusraie maht 54 400 hektarit, Kaitseministeeriumi metsades 1130 hektarit ning haridus- ja teadusministeeriumi metsades 910 hektarit.

Tulenevalt metsaseadusest peab keskkonnaminister määrama iga-aastaselt arvestuslangi alusel riigimetsa majandajatele järgneva viie aasta optimaalse uuendusraie pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide kaupa.

Metsa korraldamise juhendis toodud raiemahtude arvutamise metoodika kohaselt lähtutakse aastase uuendusraie pindala määramisel õigusaktidest, arvestuslangist, tagavara juurdekasvust, ökonoomsuse kriteeriumitest ning metsaomaniku ettepanekutest. Alates 1000 hektari suurusest metsakorraldusobjektist on aastase uuendusraie pindala määramise alus arvestuslank.

Uuendusraie optimaalne pindala määrati riigimetsa majandajate esitatud taotluste põhjal. Taotluse esitasid Riigimetsa majandamise keskus ning haridus- ja teadusministeerium. Uuendusraiete optimaalse pindala riigimetsa majandajatele aastateks 2019–2023 on kooskõlastanud Keskkonnaagentuur.