GRAAFIK: Vaata, kui palju said maakonnad konkurentsivõime tõstmiseks raha juurde

 (33)
Üleminek ühisele hädaabinumbrile 112
Siseminister Hanno PevkurFoto: Karli Saul

Siseminister Hanno Pevkur allkirjastas käskkirja, millega jagas 135 miljonit eurot piirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks.

Aastani 2020 saavad Eesti maakonnad Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu 134,8 miljonit eurot toetust töökohtade loomiseks ning teenuste ja töökohtade kättesaadavuse parandamiseks väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul võeti toetuse maakondlikul jaotamisel arvesse nii maakondade rahvaarvu väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkonda kui ka sotsiaal-majandusliku olukorra näitajaid.

"Kuna meie eriline tähelepanu on kahe idapiiri äärse piirkonna – Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti arengul, said sealsed maakonnad töökohtade loomiseks ja maakonnasiseste liikumisvõimaluste parandamiseks täiendavalt toetust," märkis minister.

Ida-Virumaale suunatakse lisaks teiste maakondadega võrreldavatel alustel jagatavale toetusele 8 miljonit eurot ning Kagu-Eestisse 3 miljonit eurot ehk nii Võru, Valga kui Põlva maakond saavad juurde 1 miljon eurot.

Toetuse lõplik jaotus maakondade lõikes | Create infographics
Seotud lood:

Uuel programmiperioodil on projektivaliku puhul suur tähtsus sellel, milliseid arenguvõimalusi ja kitsaskohti maakonnas kohapeal oluliseks peetakse.

Selleks valmistavad maakonnad ette piirkonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava, kus tuuakse välja projektid, mis on mõjusad ja edasiviivad just selle maakonna seisukohast.

Tegevuskavade esitamise tähtaeg on 6. märts ja kavad kinnitab siseminister. Selle nimekirja projektidele saab edaspidi toetust taotleda, rahastuse saavad toetuse eesmärgist lähtuvalt kõige mõjusamad algatused.

Töökohtade loomisele suunatult toetatakse turismitoodete ja -atraktsioonide arendamist, avalike juurdepääsude ja kommunikatsioonide rajamist tööstus- ja ettevõtlusaladele, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste loomist ning linnakeskuse avaliku ruumi nüüdisajastamist. Teenuste ja töökohtade füüsilise kättesaadavuse parandamiseks toetatakse keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamist.

Aastatel 2007-2013 rahastati sarnase toetusskeemi raames 53 turismi- ja 28 tööstusalaprojekti kokku 92,8 miljoni euroga.