Eesti aitab Tuneesial 57 175 euroga avatud valitsemist edendada

 (30)
Eesti aitab Tuneesial 57 175 euroga avatud valitsemist edendada
AFP/Scanpix

Eesti välisministeerium toetab koostöös USA arengukoostööagentuuriga (USAID) avatud valitsemise ning e-valitsemise arendamist Tuneesias. Projekti Eesti-poolne partner on e-Riigi Akadeemia.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Tuneesia näidanud soovi muutuda demokraatlikumaks ja avatumaks riigiks. „Tuneesia valitsus on võtnud suuna muutuda avatumaks ning saada hea kontakt oma kodanikega. Riik näeb suurt potentsiaali infotehnoloogia kasutuselevõtus nii info jagamisel, avalike teenuste pakkumisel kui ka kodanike ja teiste partnerite kaasamisel otsustusprotsessidesse. Uued tehnoloogiad aitavad suurendada läbipaistvust ning võidelda korruptsiooniga. Sellest lähtuvalt on Tuneesia võtnud e-valitsemise arendamise prioriteediks,“ lisas välisminister Paet.

Projekti elluviija e-Riigi Akadeemia korraldab Tuneesia 15 kõrgemale riigiametnikule ning partnerile koolituse Eestis, mille vältel tutvustatakse neile Eesti kogemust valitsemise moderniseerimisel uute tehnoloogiate kaasabil. Tuneesia esindajad saavad ülevaate e-valitsemise arengust Eestis ja suurematest projektidest (x-tee, eID, jne) ning samuti alustatakse koostöös Tuneesia partneritega e-valitsemise jätkuprojektide väljatöötamist.

Välisminister Urmas Paet rõhutas välisministeeriumi järjest aktiivsemat koostööd Ameerika Ühendriikide arengukoostööagentuuriga (USAID - United States Agency for International Development). Praegu on käimas ka ühisprojekt e-valitsemise, internetipõhiste rakenduste kasutusvõimaluste ja küberturvalisuse teemaliste koolituste korraldamiseks Valgevene kodanikuühiskonna liikmetele.

Eesti välisministeerium panustab Tuneesiale suunatud projekti 57 175 eurot.