Algasid kohanemisprogrammi koolitused uussisserändajatele, kõige populaarsem on keeleõpe

 (25)
Algasid kohanemisprogrammi koolitused uussisserändajatele, kõige populaarsem on keeleõpe
Foto: Terje Lepp

Alanud on uussisserändajatele suunatud koolitused, mis aitavad Eestisse elama asunud välismaalastel kiirelt ning mugavalt omandada Eestis edukaks hakkamasaamiseks vajalikud esmased teadmised ja oskused.

Kohanemisprogramm koosneb erinevatest teemapõhistest koolitusmoodulitest ja algtaseme keeleõppest. „Kõige populaarsemaks koolituseks on osutunud algtaseme eesti keele õpe, samuti baasmooduli ning töö- ja ettevõtluse mooduli koolitused,“ ütles siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonnajuhataja asetäitja Birgit Lüüs ministeeriumi vahendusel.

Koolitused on suunatud kõikidele alla viie aasta Eestis seaduslikult elanud välismaalastele, kellele on antud tähtajaline elamisluba või kes on omandanud Eestis tähtajalise elamisõiguse. „Need inimesed nii Euroopa Liidust kui ka väljastpoolt on tulnud Eestisse eelkõige õppima, tööle, aga ka pererändega,“ lisas Lüüs.

Tänasel baasmooduli koolitusel osaleb teiste seas Indiast pärit Akash, kes töötab Eestis finantskonsultandina. Pika rahvusvahelise karjääriga Akash märkis, et tugi kohanemiseks on igale uussisserändajale tähtis. „Lisaks koolitusel saadud teadmistele Eesti ühiskonna toimimise, inimeste õiguste ja kohustuste kohta annavad koolitused kindlasti hea võimaluse uute kontaktide loomisel. Eriti kasulikuks pean infot Eesti ID-kaardi kasutusvõimaluste ja siinse õiguskeskkonna kohta, edaspidi kavatsen osaleda ka kohanemisprogrammi keeleõppe moodulis,“ täiendas ta.

Seotud lood:

Politsei- ja piirivalveamet suunab uussisserändajaid kohanemisprogrammis osalema alates augustist. Käesoleva nädala alguseks oli kohanemisprogrammi koolitustele registreerunud 255 välismaalast. „Huvi, mis ilma eraldi teavituskampaaniata on kohanemisprogrammi koolituste vastu tekkinud, kinnitab, et Eestisse elama asunud välismaalased soovivad ja vajavad Eesti ellu sisseelamisel tuge,“ sõnas Birgit Lüüs.

Kohanemisprogrammi rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi ning Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu, ja siseministeerium.

Rohkem infot kohanemisprogrammi koolituste kohta leiab aadressil www.settleinestonia.ee