Delfi sai välisministeeriumilt vastuseks Eva-Maria Liimetsale adresseeritud pöördumise kohta, et sanktsioonide alla Vene kultuuritegelased suuremas plaanis ei kohanduks.

Selle illustreerimiseks toodi välja Euroopa Liidu poolt sanktsioonide määramise alused:

  • Seoses sõjaga Ukrainas rakendatakse sanktsioone isikutele, kes on vastutavad sellise tegevuse või poliitika majandusliku toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või kes taolist poliitikat toetades mõjutaks oma sõnumiga tervet Euroopat.

Välisministeerium pole Tallinna abilinnapeale veel ametlikku vastust saatnud.
Abi võivat olla aga ka näiteks siseministeeriumist.

"Kui isiku vaated on vastuolus avaliku korraga või ohuks julgeolekule, võib liikmesriik määrata talle sissesõidukeelu. Sissesõidukeeldu rakendab Eestis siseministeerium koos PPAga," märgiti välisministeeriumist Delfile.

Lahenduse põrgatamine?

Kuid ka siseminister Kristian Jaani haldusalas ei ole Kaarel Oja nõudmistele vastavat tulemit näha - vähemalt mitte riigiametnike endi algatusel.

"Sissesõidukeelu rakendamiseks võib valdkonna eest vastutavale ministrile (ehk siseministrile) ettepaneku teha valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav riigiasutus. Ettepanek peab sisaldama sissesõidukeelu kohaldamise alust, põhjust ja nimetatud seaduses toodud asjaolusid," märgiti siseministeeriumi pressiteenistusest.

Tallinna linnavalitsus aga ei kvalifitseeru riigiasutuseks. Küll aga on seda välisministeerium, kuhu abilinnapea Oja oma pöördumise ka esitas.

"Ettepaneku sissesõidukeeluks ja rahvusvahelisteks sanktsioonideks või nimekirja koostamiseks ebasoovitatavatest inimestest on Tallinna linnavalitsus saatnud välisministeeriumile. [N]üüd tuleb välisministeeriumil otsustada edasiste sammude üle," märgiti siseministeeriumist.

Kuigi siseministeerium ei saa infot sissesõidukeeluga inimeste nimekirja kohta avalikkusega jagada, on võimalik siiski piisavate teadmiste puhul sissesõidukeeluga isikutele pilk peale visata - nimelt saab sissesõidukeelu olemasolu isikuliselt kontrollida siseministeeriumi kodulehelt (vaja on teada konkreetse isiku nime ja sünniaega).

Jaga
Kommentaarid