"Pöördume valitsuse poole ettepanekuga kehtestada seoses Venemaa Föderatsiooni agressiooniga Ukrainas sissesõidukeeld ja rahvusvahelised sanktsioonid isikutele või koostada nimekiri neist, kellega ei ole nende avalikke viha õhutavaid väljaütlemisi ja selgelt väljendatud sõda toetavat meelsust arvestades võimalik Eesti vabariigi territooriumil koostööd teha," seisab abilinnapea kirjas.

Eestis on tulekul üritusi, kuhu on kutsutud osalema Valgevene vabariigi ja Venemaa artiste, kes on samal ajal Eesti avalikkuse kriitika all Ukrainas toimuvat agressiooni õigustavate väljaütlemiste tõttu. Enim on praeguseks saanud kõlapinda Tondiraba Spordikeskusesse 27. maiks kavandatud Filipp Kirkorovi kontsert. Avalikkuses on eelnimetatud ja mitmete teiste sarnaste ürituste suhtes väljendatud tugevat vastumeelsust ning tuhandete allkirjade kogumise kaudu kutsutud üles üritusi mitte lubama. Ettepanekuid teatud esinejate tegevuse keelamiseks või neile teenuste pakkumisest hoidumiseks on seetõttu esitatud eraettevõtjatele, aga ka kohalikele omavalitsustele. Linnavalitsus leiab, et selliseid otsuseid ja tagajärgi ei peaks jätma ettevõtjate kanda.

"Vaatamata sellele, et vabariigi valitsus ja riigiasutused ei ole sissesõidu ega teenuste osutamise piiranguid kehtestanud, ei näe Tallinna linn võimalust Tondiraba Spordikeskuses 27. maile 2022 kavandatud kontserdi korraldamiseks üüripinda pakkuda, mis tähendab üürilepingu lõpetamist. Kuid see ei takista Filipp Kirkorovi või mõne teise esineja saabumist Eestisse ega välista võimalust, et kontsert toimub mõnel teisel, Tallinna linnale mitte kuuluval pinnal. Sarnaselt toimivad ilmselt mitmed eraettevõtjad, kuid see tähendab kõikidele neile lepingute lõpetamise tagajärgede lahendamist, mille perspektiivid selguvad tulevikus. Kui Tallinna linn saab võtta vastu otsuseid lepingute lõpetamiseks, sest ühiskondlikud vajadused kaaluvad üles kaasnevad riskid, siis erasektori puhul on valiku tegemine keerulisem," selgitas Oja.

"Pöördume rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel välisministeeriumi poole ja palume valitsusel kehtestada rahvuste vahelist viha õhutavatele või Ukrainas toimuvat Venemaa agressiooni õigustavatele inimestele Eesti-sisesed sanktsioonid, sissesõidukeeld, teenuste osutamise piirangud või muud sanktsioonid, mis välistaksid nende Eestisse pääsemise ning siinsel territooriumil tegutsemise. Kohalikud omavalitsused, meelelahutusasutused ja kultuurikorraldajad soovivad selget ja riiklikult kujundatud seisukohta ning otsuseid, milliste Venemaa sõjalist tegevust õigustavate isikute tegevus on piiratud."

Jaga
Kommentaarid