Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon pidas täna keskpäeval videoistungit, et seoses omastamises kahtlustuse saanud Mailis Repsi juhtumiga saada ülevaade korruptsioonivastaste meetmete rakendamisest haridus- ja teadusministeeriumis.

Reps ise istungil ei osalenud. Ta põhjendas seda käimasoleva kriminaaluurimisega, mille tõttu ta ei tohi väljaspool menetlust anda ütlusi ega jagada selgitusi asjades, mis puudutavad väidetavat omastamist.

Komisjoni esimees ütles Delfile, et täna arutati, kuidas on haridusministeeriumi reeglid ja tööprotsessid üldiselt korraldatud, et vältida sarnaste juhtumite kordumist. "Kuidas on reguleeritud ministeeriumi vara kasutamine, kuidas on reguleeritud ministeeriumi auto kasutamine, kuidas töötab ministeeriumi siseaudit, kuidas välditakse huvide konflikti, kuidas on see kogu süsteem ministeeriumis üles ehitatud," loetles Odinets.

"Üritasime aru saada, kas ministeerium on sellest ka midagi õppinud, kas on mingeid kordi muudetud. See ongi meie roll mitte sekkuda konkreetsesse menetlusse ja mitte teha paralleelmenetlust koos politseiga, vaid luua terviksüsteem, mis riigis toimiks, ja vaadata, kas see toimib või miks see ei toimi," selgitas Odinets.

Küsimusele, kas ministeerium on juhtunust õppinud, vastas Odinets jaatavalt. "On juba teatud ministeeriumi-siseseid kordi muudetud, on asutud välja töötama täiendavaid meetmeid. Tundub, et kogu see asi taandub väga suures osas ka teadlikkusele, et kuidas kõrgemad riigiametnikud, ametiisikud ja ka tavalised ametnikud, kes ministeeriumides töötavad, tunnevad oma õigusi ja kohustusi."

Ühelt pool on Odinetsi sõnul kõik korrad olemas, kuid teiselt poolt tekib küsimus, kas neid ei ole mitte liiga palju. "Inimene ei jõua ühel hetkel nendes enam orienteeruda," rääkis Odinets.

Samuti olevat üleval küsimus, kuidas briifitakse uut ministrit ja tema nõunikku, mida ta tohib ja mida ta ei tohi teha.

"Kogu see süsteem vajab suuremat läbipaistvust ka nende inimeste jaoks, kes peavad täitma neid kordi," märkis Odinets.

Haridus- ja teadusministeeriumi esindajana istungil osalenud kantsler Mart Laidmets olevat istungil selgitanud, et ministeerium töötab välja vastavat strateegiat, kuidas kogu reeglistikku oma maja inimestele paremini teatavaks teha.

Seda, kas Laidmets ka endal Repsi juhtumis mingisugust vastutust näeb, Odinets otse ei küsinud. "Mina küsisin tema käest, et kuidas ta briifib uusi ministreid, kes tööle tulevad, ja kas ta näeb siin, et ta peaks rohkem selgitama ja suhtlema, et teatavaks teha, mis on lubatud ja mis ei ole. Siis ma sain aru, et ta noogutas, et jah, võib-olla peaks rohkem sellele tähelepanu pöörama, kuigi tema sõnade järgi tundub, et ta on seda piisavalt teinud."

Repsi omastamise kahtlustus

Hiljutisest haridusministrist ja valitsuskõneluste juhist Mailis Repsist sai möödunud reedel ametlikult kuriteos kahtlustatav, kui ta keskkriminaalpolitseis ülekuulamisel käis, kirjutas Õhtuleht.

Õhtulehele teadaolevalt soovisid keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja riigiprokuratuur Repsilt selgitusi mitme ministeeriumi vara väidetava omastamisjuhtumi kohta, millele politseis vestlustel käinud ministeeriumi töötajad on viidanud.

Kurioosseim neist on ilmselt ministeeriumi Jura kohvimasina isiklikes huvides kasutamine.

Praegu seisab ministeeriumitöötajate seas kurikuulsa mainega kohviautomaat ministeeriumi laos.

Reps tagastas selle pärast seda, kui oli laste sõidutamise ja nõuniku skandaali tõttu novembris ametist lahkunud.

Keskerakonna käilakuju valitsusest eemale jätnud skandaal sai alguse mullu novembris, kui Õhtuleht paljastas, et haridusminister Mailis Reps väärkasutab ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite.

Õhtulehe ajakirjanduslik vaatlus näitas, et minister on segi ajanud riigi ja iseenda rahakoti, lastes ministeeriumi autojuhil vedada tööajast ministeeriumi autoga oma lapsi. Kolmel vaadeldud tööpäeval polnud ühegi sõidu puhul tegu ministri ametisõiduga.

Pärast artikli ilmumist avaldas toonane keskerakondlasest haridusminister ühismeedias emotsionaalse postituse, kus teatas, et Õhtulehe ajakirjanikud ei oleks tohtinud tema autojuhi tegemisi jälgida.

"Ma olen väga tänulik oma autojuhile, kes on olukorda mõistnud ja ühitanud neid käike, et mul oleks võimalik ministrina tõhusamalt tööd teha," kirjutas Reps postituses.

Möödunud aasta 20. novembril teatas Reps haridusministri ametist tagasi astumisest.