Möödunud nädalal kirjutas Delfi, kuidas Tartu ülikool eemaldas ühismeediast viite oma tudengi Hiina-kriitilisele loole. Eesti teaduste akadeemia liige, Tartu ülikooli isiksusepsühholoogia peaspetsialist ning Warwicki ülikooli professor Anu Realo sõnab, et hindab kõrgelt professor Margit Sutropi Delfis ilmunud arvamust juhtunu kohta, kuid mõistab ka ülikooli.

"Ühendkuningriigi perspektiivist vaadatuna [kus hetkel töötan] mõistan samal ajal ka Tartu ülikooli juhtkonna ettevaatlikkust selle teema käsitlemisel ning nende soovi nii-öelda ametliku seisukoha mõttes neutraalseks jääda," ütles Realo. "Paraku ei suudetud selle põhjusi ühiskonnale piisavalt veenvalt selgitada, mistõttu jäi mulje, nagu tegutseks Tartu ülikooli juhtkond selgelt ühe huvigrupi kasuks ning püüaks oma liikmete akadeemilist vabadust ja debatti kas äri- või muudel põhjustel piirata," nentis ta.

Ühendkuningriigis on kõnealune teema Eestiga võrreldes Realo väitel veelgi keerulisem, seda ennekõike põhjusel et Inglismaa ülikoolides õpib väga palju üliõpilasi nii mandri-Hiinast kui Hong Kongist ja Taiwanist (hinnanguliselt kokku ligi 120 000 tudengit), kelle õppemaks moodustab tuntava osa ülikoolide eelarvest ja tulust. "Vähem oluline pole asjaolu, et Hongkong on endine Ühendkuningriigi asumaa. Neil põhjustel on ka suurem osa Ühendkuningriigi juhtivaid ülikoole ametlikul tasandil toimuva osas lihtsalt vait olnud, sest ühe poole selge toetamine tekitaks pinget ja tõrjutuse tunnet teise poole üliõpilaste seas," selgitas teadlane.

See aga ei tähenda, et üle riigi poleks erinevates ülikoolides aset leidnud arvukaid demonstratsioone ja petitsioone nii Hongkongi protestijate toetuseks kui nende vastu—sõna on võtnud ja üles on astunud erinevad tudengite organisatsioonid, klubid, kui muud akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste rühmitused, räägib Realo.

"Nii et informeeritud arutelu sel teemal on minu meelest äärmiselt vajalik, ning seda ka Tartu ülikoolis, sest nii kaua, kui ülikoolis töötab või õpib kasvõi üks mandri-Hiinast või Hongkongist pärit inimene, on see teema automaatselt ka Eesti ja ülikooliga seotud," viitas Realo TÜ õppeprorektori Aune Valgu kommentaarile, et TÜ ei peaks Eestit mittepuudutavates küsimustes aktiivselt sõna võtma.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid