Süüdistuse kohaselt ehitas Kunmani tütar Kerstin Nõmmele Sihi 108 maja, mis aga ei vastanud linnas kinnitatud ehitusprojektile, mistõttu linn peatas ehituse. Probleemi lahendamiseks olevat siis Kunman saatnud Savisaare juurde oma alluva Villu Reiljani pakkumisega, et kui Savisaar lahendab maja probleemi, teeb Kunman Keskerakonnale annetuse 20 000 eurot.

Reiljan läks juba protsessi alguses prokuratuuriga kokkuleppele ja tunnistas nii Savisaare kui Kunmani vastu.

Sellest ajast alates on Kunmani kaitsjad üritanud vähendada Kunmani rolli majaehituses, viidates, et tema väimees Rome Arumaa oli põhiline majaehituse korraldaja.

Kui suve alguses käis Arumaa kohtus, rääkis ka tema, et maja ehitamise ja kogu paberimajandusega tegeles peamiselt tema. Täna andis kohtus tunnistusi Kunman ise, kes rääkis samuti, et peamiselt tegeles majaehitusega Arumaa ja tema enda seos sellega oli napp ja piirnes peamiselt tütre aitamisega.

Kui majaehitus detsembris 2014 peatati, käisid 11. detsembril linnavalitsuses aru andmas Kunman ja Arumaa. Ametnikud nõudsid neilt toimuva kohta seletuskirja. Kunman rääkis täna, et kirja kirjutas valmis Arumaa, tema pani vaid allkirja, sest tütar oli talle varem andnud volituse teda esindada.

Samuti pidi Kunman vastama küsimustele selle kohta, miks tasus just tema linna määratud sunniraha ja miks hoidis Silikaat Grupi peajurist Raivo Salumäe infot maja kohta just Kunmanile, mitte aga maja uuele omanikule.

Peale ehituse peatamist ei soovinud Kerstin Kunman enam selles kohas elada. Maja müüdi Marika Lehtlale, kes aga ei hakanud viima seda ehitusloaga kooskõlla, vaid protsessis linnaga, et saaks poolikut maja edasi ehitada. Praeguseks on maja juba kolmanda inimese nimel, ent Lehtla kasuks on hüpoteek.

Kui Arumaa käis kohtus, rääkis tema, et Lehtla on Vello Kunmani elukaaslane. See tunnistus sidus Vello Kunmani Sihi tänava majaga võibolla rohkem, kui too soovis. Igatahes ei suutnud täna Kunman anda selget vastust prokurör Taavi Perni küsimusele, kas tal on Lehtlaga ka isiklik suhe.

"Rome rääkis, et elukaaslane. Mina ei arva niimoodi, aga kohtus on see kõlanud," andis Kunman segasevõitu vastuse.

Kohtunik Anne Rebane imestas selle peale, et Kunman peaks ju ise kõige paremini teadma, kes Lehtla talle on.

"Minul ei ole konkreetset vastust. Ta on Silikaadi juhataja abi, aga on ka muud suhted. Vahel käime kohvikus, vahel komandeeringus. Ma ei saa öelda, et on elukaaslane, aga ei saa ka öelda, et ei ole. Rome kõrvalt nägi, et elukaaslane. No mida ma saan teha," rääkis Kunman.

Pern jätkas pinnimist ja uuris, kas tal siis on lähedased töövälised suhted Lehtlaga?

"Inimesel, meesterahval on rohkem tundeid naisterahva vastu, mis pole ise juhitavad, see käib teistmoodi. Meeste vastu mul on aga küll tundeid pole," järgnes uus segasevõitu vastus Kunmanilt.

Kohtunik üritas ebaselget olukorda kokku võtta järgnevalt: "Teil kui meesterahval on Marika Lehtla vastu mittejuhitavad tunded?" Kunman vastas, et on 25 aastat Lehtlaga koos töötanud.

Kunman rääkis samuti, et raha maja ehitamiseks tuli temalt.

Täna oli Vello Kunmaniga kohtus kaasas ka tema vend Leo Kunman, kes on hiljuti pensionile läinud kurikuulus ekskohtunik. Ühe korra üritas Leo Kunman saalist midagi seletada, aga kohtunik palus saalis tasa olla.