2018. aasta detsembris Lätis avaldatud KGB agentide nimekirjas Rokpelnist ei olnud. Delta andmebaasis on aga üks teade Miķeliselt, mis on pärit 1988. aasta 15. septembrist, teatab Läti Delfi. Selles teatatakse sellest, milliseid vaateid väljendas pärast Läti Rahvarinde moodustamise toetuseks peetud koosolekut keegi rahvuslikult meelestatud luuletaja, kelle nimi on dokumentides retušeeritud.

Sel perioodil kohtusid Läti Rahvarinde loomise idee toetajad üsna tihti erinevatest kohtades. Agent Miķelis mainib oma teates, et kõnealusel Läti luuletajal on sõbralikud suhted rahvuslikult meelestatud Eesti luuletajatega (andmebaasis on nad tähistatud nimedega „Rullo” ja „Valtons”).

Rokpelnis kinnitas Läti Delfile, et Totalitarismi Tagajärgede Dokumenteerimise Keskus on näidanud talle dokumenti, mille sisu langeb kokku Delta andmebaasis oleva teate omaga. Rokpelnis nimetas seda dokumenti korduvalt võltsinguks.

Rokpelnis kinnitas, et teab, millisest Läti luuletajast jutt käib, aga ei taha seda öelda, sest kardab kohtumenetlust. Luuletaja tegi Rokpelnise sõnul Läti Rahvarindes ja hiljem poliitikas korralikku karjääri.

Rokpelnis peab andmebaasis Delta olevat dokumenti võltsinguks ka seetõttu, et Eestis tema sõnul ei ole luuletajaid, keda teates mainitakse. Läti Delfi teatab aga, et Eestis on tegelikult hästi tuntud Paul-Eerik Rummo ja Arvo Valton.

Läti Delfi püüdis leida Läti luuletajat, kellest võis agent Miķelise teates juttu olla. Üks luuletaja alguses kinnitas, et jutt võis olla temast, aga hiljem, pärast telefonikõnet Rokpelnisega, mõtles ümber.

Rummo meenutas Läti Delfile Guntars Godiņšit, kes oli „Kalevipoja” tõlkijana Eestis hästi tuntud. Rokpelnis lükkas pakkumise, et tegemist võis olla Godiņšiga, kategooriliselt ümber.

Veel üks inimene, kellest võis jutt käia, teatas, et ei tunne end ära, ja soovis, et tema nime selle looga seoses ei mainitaks.

Rokpelnis tegi 2017. aasta detsembris avalduse, milles tunnistas, et kohtus korduvalt KGB ohvitseri Juri Milevskiga, kes kureeris Lätis loomeinimesi ja ajakirjanikke. Milevskit huvitas informatsioon Läti literaatide kavatsuste kohta.

2018. aasta detsembris avaldatud KGB arhiivides agent Rokpelnist ei ole. Uurija Indulis Zālīte ütles Läti Delfile, et üks põhjus võib olla see, et pärast Milevski lahkumist KGB-st võidi tema agentide kaardid hävitada.