Hagis leitakse, et oma juhatuse liikmete kaudu on EKRE avaldanud Indrek Tarandi kohta ebaõigeid andmeid ja ebakohaseid väärtushinnanguid mullu 26. novembril EKRE poolt Toompeal korraldatud avalikul koosolekul toimunu kohta.

Indrek Tarand soovib, et EKRE avaldaks oma veebiportaalis Uued Uudised avaliku teate ning esitaks kõikidele Eesti meediakanalitele pressiteate, milles märgib, et on avaldanud Tarandi suhtes ebaõigeid andmeid selles, et Tarand oli avalikul koosolekul joobes, tungis kallale korraldajatele ja laamendas, pani toime varguse, takistas teise erakonna sõnavabadust. Samuti soovib Tarand, et EKRE juhatuse liikmed Martin Helme ja Jaak Madisson lükkaks ebaõiged andmed ümber Riigikogu istungil.

Hagis tuuakse esile, et EKRE on avaldanud nii avalikul koosolekul, kui selle järgselt ebakohaseid väärtushinnanguid nii sõnas, teos kui ka spetsiaalselt loodud meemides selles, et Tarandi suhtes on vägivald lubatav, õigustatud ja vägivalla tagajärg ebapiisav.

Kohtult palutakse mõista EKRE-lt Tarandi kasuks välja tekitatud mittevaraline kahju kohtu õiglasel äranägemisel määratud summas.

„Meil pole raske hagis esile toodud asjade tegelikku kulgu tõendada,“ ütleb Tarandi esindaja vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets. „Sõnadest ja tegudest on olemas videomaterjal.“

Ta selgitab, et korrakaitse seaduse kohaselt peab avaliku koosoleku korraldaja tagama korra, arvestades koosoleku temaatikat ja osalejate meelsust.

Kui koosolekule on kogunenud inimesed, kes kannavad ülesseatud võllapuu maketti, kus võllas ripub mikser ja on kujutatud Eesti Vabariigi Presidenti islamiäärmuslasena kirjega “Eesti rahva reetur nr 1 – Allahu akbar!“, polnud korra tagamiseks meetmed ei mõistlikud ega piisavad. „Pole usutav, et EKRE juhatuse liikmed ei suutnud ette näha tagajärge, mis saabub sellisesse meelsusesse õli tulle valamisega“.

Mägi-Rohtmets ei pea õigeks ka EKRE ja tema juhatuse liikmete käitumisest mööda vaadata, kuna selles on liiga palju viha ja vaenu ning jätkuv viha, vaenu ja vägivalda õigustav käitumine ei piirdu üksnes Tarandi isikuga ning tagasipöördumatult kätkeb endast ohtu karistamatuse tunde levimisele ning soosib viha, vaenu ja vägivalla süvenemist ühiskonnas.

21. jaanuaril saatis Tarandi esindaja EKRE juhatuse liikmetele kohtuvälise ettepaneku lükata ümber Tarandi suhtes avaldatud ebaõiged andmed ja ebakohased väärtushinnangud, aga kahjuks järgnes sellele ettepanekule kiire ja kuri EKRE juhatuse liikme Martin Helme keeldumine, mis omakorda sisaldas Tarandi suhtes ebaõigete andmete ja ebakohaste väärtushinnangute avaldamist.

Mägi-Rohtmets selgitab, et vabandamist EKRE-lt kohtu kaudu ei nõuta, sest vabandamine on isiku sees kujunev väärtus ja väärikuse väljendus. „Kui selleks vaba tahe ja võimekus puudub, siis kohtutäitur siin ei aita“.

Tarand ütles, et sisuliselt on tegemist auvahekorraga, ehkki ta kahtleb, et EKRE juhatuse liikmed on võimelised au mõistet tajuma. Ta lisas: ”Küsimus pole mitte minu isikus, vaid hoopis enamas – kas Eesti Vabariik on kodanike õigusi austav ja kaitsev demokraatia või mingisuguse grupeeringu poolt usurpeeritud institutsioon, kus atamanid määravad, kellele kui palju kere peale antakse”