Euroopa Liit on aga teatanud, et ei kavatse Mayga sõlmitud kokkulepet muuta, vahendab BBC News.

Parlament toetas ka parandusettepanekut, mis tõrjus kokkuleppeta Brexiti võimaluse. May peaks selle tulemusena alustama läbirääkimisi opositsiooniliste leiboristide juhi Jeremy Corbyniga.

May ütles, et pärast hääletustulemuste arvesse võtmist ja läbirääkimisi Euroopa Liiduga toob ta ümber vaadatud kokkuleppe tagasi alamkotta niipea kui võimalik, et selle üle saaks uuesti hääletada.

„Varuplaan on osa lahkumiskokkuleppest ja lahkumiskokkulepe ei ole uuesti läbirääkimiseks avatud,” teatas aga Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk.

Ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et kokkulepe ei ole uuesti läbiräägitav. Iirimaa välisministri Simon Coveney sõnul on varuplaan vajalik hääletusest hoolimata.

Tusk lisas, et Euroopa Liit on siiski valmis uuesti läbi vaatama poliitilise deklaratsiooni – osa kokkuleppest, milles antakse lubadus tulevaste suhete kohta Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel – ning et Euroopa Liit on valmis kaaluma põhjendatud taotlust lahkumiskuupäeva edasilükkamiseks.

Kokkuleppeta Brexiti vastu olnud parandusettepanek pälvis küll Briti parlamendi toetuse, aga see hääletus ei olnud siduv, mis tähendab, et lahkumiskuupäevaks jääb 29. märts.

Corbyn ütles aga, et selle parlamendi sõnumi tulemusena on ta nüüd valmis Mayga kohtuma, et arutada järgmisi samme. Varem on Corbyn keeldunud Mayga kohtumast, kui viimane ei välista kokkuleppeta Brexitit.

„Pärast kuid keeldumist kokkuleppe puudumise kaost laualt võtmast peab peaminister nüüd tunnistama reaalsust, et kokkuleppe puudumine ei ole valikuvõimalus,” ütles Corbyn.

Viis ülejäänud parandusettepanekut parlamendi toetust ei pälvinud.