Kolleegid iseloomustavad Jarmot kui aktiivset ja kohusetundlikku töötajat ning vanglateenistuse patriooti, kes oskab lahendada erakorralisi sündmusi, saadab kinnipeetavaid väljaspool vanglat, kuulub relvastatud üksusesse ja on ametiabi andja. Et paralleelselt tööga vanglas tegutseb Jarmo ka meedikuna, osales ta ainsa vanglaametnikuna sõjakooli poolt läbiviidud koolitusel, kus õppis lahingvälja meditsiini.

Tartu vangla direktor Raini Jõksi sõnul võib Jarmot iseloomustada kui vanglateenistuse visiitkaartika väljaspool vanglat. „Jarmo tubli tegutsemine nii vanglas kui vanglast väljaspool väärib tunnustust. Kui ainuüksi möödunud aastat vaadata, siis aitas Jarmo Tartu vanglas kõige tulemuslikumalt välja selgitada kriminaalset vanglakultuuri levitavaid kinnipeetavaid ning tõkestas edukalt nende tegevust. Samuti võin esile tõsta Jarmo tööd ravimikasutuse kontrollimisel – ühe kuu jooksul tõkestas ta üheksa vangi ravimite kogumise. Kõike seda tehes suudab ta jääda inimlikuks, aga samas alati ka nõudlikuks. Need on vaid mõned asjad, tänu millele Jarmo parima valvuri tiitli pälvis,“ märkis Jõks.

„See ei ole minu auhind, see on terve Tartu vangla auhind. Ma ei tööta seal üksinda ja tänu neile on see auhind täna saadud,“ tänas parimaks valvuriks saanud Jarmo Kälvijäinen toimunud tseremoonial oma kolleege.

Lisaks parima valvuri tiitlile anti autasusid välja kuues kategoorias.

Parim noor valvur on Tallinna vangla kolmanda üksuse valvur Andres Idnurm, kes märkas Tallinna vanglas praktikal viibides öövahetuse ajal, kuidas kinnipeetav üritas ennast üles puua. Ta sekkus kohaselt, tänu millele taastus mõne aja pärast kinnipeetava pulss.

Kõige paremini relvi kasutav valvur Georgi Andžans on Viru vangla saateüksuse vanemvalvur-instruktor, kes oskab kasutada kõiki teenistusrelvi ja kel on õigus kasutada kõiki tulirelvi. Ta on osav laskja, väga professionaalne instruktor ja suurepärane inimesetundja, kes leiab juhendatavaga ühise keele ja tagab kiire areng.

Kõige innovaatilisema valvuri tiitli pälvis Tallinna vangla teise üksuse valvur Jana A. kes näiteks mullu tegi ettepaneku võtta läbipääsukaartide asemel kasutusele kiibiga randmepaelad. Fikseeritud randmepaela puhul ei ole liikudes ega füüsilist jõudu kasutades ohtu, et see võiks maha kukkuda või kinnipeetav saaks selle ära rebida.

Kõige abivalmima valvuri tiitliga tunnustati Tartu vangla järelevalveosakonna vanemvalvur Aleksei Bronzov, kelle üks tugevusi on suhtlemis- ja läbirääkimisoskus: enamiku probleeme lahendab ta konflikti ennetades sõnadega. Just seetõttu on Aleksei valitud üheks Tartu vangla läbirääkijaks.

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur Andres Nikunen on Viru vangla teises üksuses töötav julge ja enesekindel ametnik, kes on omandanud kõik teadmised, et tulla toime tugevdatud järelevalvet vajavate vangidega. Ta on alati valmis sekkuma ja aitama ohuolukordi lahendada.

Kõige sportlikum valvur on Tartu vangla järelevalveosakonna vanemvalvur Olavi Allase, kes on valvuritöö kõrval ka tipptasemel jooksja. Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel tuli ta 1500 ja 3000 meetri distantsil hõbedale, võitis Eesti karikavõistlused murdmaajooksus 10 km distantsil ning püstitas mitu isiklikku tippmarki. Euroopa meistrivõistlustel krossijooksus ületas Olavi finišijoone Eesti jooksjaist teise tulemusega.

Parimaid valvureid tunnustab vanglateenistus juba aastast 2011.