Täna otsustas riigikohus, et Savisaar on liiga haige, et kohtu all olla. Seetõttu menetlus tema suhtes lõpetati.

Savisaare kaitsja Oliver Nääs rõõmustas kohe peale otsust: "Täna võib Edgar Savisaar korrata, et on puhas nagu prillikivi, sest süüdimõistvat kohtuotsust ei tulnud," ütles Nääs.

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi juht Saale Laos selgitas aga, et antud asjas ei ole langetatud ei süüdimõistvat ega õigeksmõistvat otsust, vaid menetlus on lõpetatud. Ka prokuratuur teatas oma kommentaaris, et Savisaar ei ole õigeks mõistetud.

Savisaare jaoks on tänane peamine võit rahaline. Süüdimõistmise korral poleks tema kehva tervise tõttu keegi teda vangi pannud, küll aga oleks rahalise karistuse oht olnud reaalne, sest tal on vara ja sissetulekuid, mida oleks saanud täitemenetluses realiseerida.

Süüdimõistmise korral oleks temalt ilmselt konfiskeeritud ka enam kui 200 000 eurot sularaha, mis leiti läbiotsimisel Hundisilma talust. Samuti oleks ta pidanud ise tasuma kaitsjatasud, mille suurus on arvestatav. Nüüd saab ta esitada taotluse nii sularaha tagastamiseks kui kaitsjatasude kompenseerimiseks ja oodata võib mõlema taotluse rahuldamist.

Paradoksaalsel kombel võib tänane riigikohtu määrus aidata kiiremini saada kohtult lahendit küsimuses, kas Savisaar võttis altkäemaksu või mitte.

Savisaare tervisehädad takistasid eelmisel aastal mitmel korral kohtupidamist. Selle aasta alguses olid tervisehädad aga juba nii tõsised, et kohtupidamine kiilus täielikult kinni. 5. juunil tegi kohtunik Anne Rebane seetõttu otsuse, et Savisaare tervis on kohtupidamiseks liiga halb. Kuna seda otsust kaevati edasi riigikohtuni, ei saanud kohtuistungid jätkuda.

Nüüd on Savisaare tervise osas selgus majas ja ülejäänud süüdistatavate üle saab kohtupidamine jätkuda. Kohtupidamise alguses suure varuga paika pandud istungitegraafik on praeguseks aegunud, mistõttu kohus peab hakkama otsima kõigile osapooltele sobivaid aegasid järgmisteks istungiteks.

Vahepeal on muutunud ka prokurör, ametist lahkunud Steven-Hristo Evestuse asemele tuleb Taavi Pern, kes on juba alustanud materjalidega tutvumist.

Savisaarele altkäemaksu andmise süüdistusega on kohtu all rida tuntud ettevõtjaid. Ettevõtja Hillar Teder soovis vahetada linnaga kinnistuid. Selle eest olevat Teder lubanud Keskerakonnale üle 200 000 euro suuruse laenu.

Ehitusettevõtja Aivar Tuulberg maksis väidetavalt 50 000 eurot altkäemaksu Kultuurikatla ehitustöödega seotud hangete eest.

Kolmanda süüdistuse kohaselt vahendas Villu Reiljan Vello Kunmani 20 000 euro suurust altkäemaksu, et too saaks ehitada lõpuni oma ehitusloata elumaja Nõmmel.

Neljanda kahtlustuse kohaselt sai ettevõtja Alexander Kofkin soodsamalt linnaga rendilepinguid pikendada. Kahtlustuse kohaselt tasus ta Savisaarele hüvedega.

Savisaarele esitati samuti süüdistus rahapesus suures ulatuses ning Keskerakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. 2013. aasta kohalike valimiste eelsete reklaamidega seoses sai Savisaar süüdistuse Tallinna linna raha omastamises nii enda kui Keskerakonna huvides.

Prokuratuuri sõnul jätkub kohtupidamine nende suhtes, keda süüdistatakse altkäemaksu andmises. Mis saab rahapesu ja Keskerakonnale keelatud annetuse vastuvõtmise süüdistusest, samuti valimisreklaamide näol omastamise süüdistusest, pole selge.

Paljudel inimestel on parandamatu haigus ja vahel on need inimesed kohtu all. Inimese surm kohtumenetluse ajal pole ebatavaline. Kas riigikohtu tänane pretsedent lubab kõigile parandamatult haigetele kohtumenetlusest vabanemist?

Laos rõhutas, et tervise tõttu kohtumenetlusest vabanemine on erandlik. "Lisaks sellele, et tuvastatakse kohtualuse parandamatu haigus, on vaja täiendavalt tõendada seda, et haigus takistab reaalselt menetluse läbiviimist," ütles Laos. Tema sõnul tuleb iga üksikjuhtumit põhjalikult eraldi kaaluda ja seetõttu ei ole põhjust oodata, et parandamatu haiguse tõttu kohtumenetlusest vabanemine kujuneks laialt levinuks.